Löpsedel

Är du nyinflyttad?

Grunden är att området innanför bommarna i vår förening är bilfritt. Med anledning av kraftigt ökade transporter i området har styrelsen beslutat följande:

  • Den nya vändplanen kommer att skyltas upp med 15 minuters tillåten parkering. Lämplig för budbilstransporter att nyttja.
  • Skyltar sätts upp vid bommar som förbjuder infart till området för icke nödvändiga transporter (såsom budbilar med mindre gods)
  • Skylt och markering (målas) på asfaltsområde om förbjuden parkering vid inre delen av parkeringen (vid granitstolparna till gångbana)
  • Fordon som måste köra in inom bommarna vid leverans av skrymmande eller tungt gods ska när möjligt mötas upp av mottagare vid bom och ledsagas in i området av mottagare för att undvika fara för barn i området och skador på egendom.

Vi vill också påminna om att hänvisa alla transporter till huvudinfarten i vårt område via Martallsvägen. Infarten via Parkvägen ”Örnbacken” får endast användas av fordon med tillstånd. Backen är inte konstruerad för att klara tung trafik, vilket gör att underhållet blir väldigt kostsamt om vi inte hjälps åt att hålla användandet av backen till ett minimum.

Parkering i området innanför bommar är förbjudet.
All bilparkering i området oavsett om det sker på asfalt eller grönområde är förbjuden.
In- och urlastning av fordon är undantaget förbudet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja undantag.

Styrelsen har fått upprepade klagomål på att parkering i området har ökat och med anledning av det så överväger styrelsen att inkludera området innanför bommarna i parkeringsbolagets kontroll.
Medlemmar har ett ansvar att undvika alla former av motorljud från fordon i området
kl. 21.00 – 08.00 samtliga dagar.

Skulle det vara några frågor så prata gärna med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Bästa Idegranare,
Notera datum

Lördagen den 9 oktober
Städdag
Vi ses kl 10:00 utanför föreningslokalen för genomgång av arbete och avslutar dagen ca kl 15:00
Det kommer vara en gemensam paus där föreningen bjuder på sedvanlig lättare förtäring och fika.

Måndagen den 11 oktober
Bomöte
Vi träffas i föreningslokalen kl 19:00.
Välkomna! 


//StyrelsenNedan äldre arkivbild

Nu finns det en instruktion framtagen. 

  • Aktivering laddplats / byte till laddplats Hur man går tillväga
  • Börja ladda  Steg för steg

Kalender Idegranen och lokal 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bomöten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan. Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

Varmt välkommen!