Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

I år kommer samtliga fastigheter i föreningen att fasadmålas och där behov föreligger byts panel, knutbrädor, vindskivor och balkongräcken. 
Arbetet beräknas pågå från maj till september. Med hjälp av en extern firma arbetar styrelsen med upphandling av målarfirma som ska vara klar under tidig vår.

Fasadrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer påverka boendet i föreningen under dessa månader och därför bjuder styrelsen in till ett informations- och frågemöte 5 mars kl. 19 i föreningslokalen.
 
Representanter från styrelsen kommer att informera om det vi vet för tillfället inklusive vilka förberedelser som behöver göras av medlemmar och föreningen inför arbetet.
Minst lika viktigt är att detta är ett tillfälle där vi medlemmar kan ställa frågor om arbetet. Styrelsen kommer svara på det vi vet och de andra frågorna kommer vi att svara på efteråt så fort vi har ett svar.
Informationen som ges under mötet samt frågor och svar kommer att skickas ut efteråt.
 
Vi uppmuntrar verkligen att man kommer till mötet för att ta del av informationen och frågor/svar då perioden till start av fasadmålning kommer gå snabbt.
 
Detta möte kommer att följas av ett möte när beslut har tagits av leverantör och vi har mer detaljerad information om arbetsprocessen etc. Inbjudan till det mötet kommer snarast möjligt efter beslut av leverantör.

Under den tid fasadrenoveringen  pågår, kommer det inte finnas möjlighet att använda föreningslokal.
 
Skulle det vara några frågor så hör gärna av Er till någon i styrelsen, lägg en kommentar i Facebook-gruppen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Kära grannar,
Många bostadsrättsföreningar gör en medlemsenkät för att få en samlad bild över vad medlemmarna tycker  i olika frågor kopplat till boendet i föreningen. Brf Idegranen genomförde den senaste våren 2022 och det är nu dags att följa upp med en ny medlemsenkät.
Medlemsenkäten delas ut i er brevlåda och det är 1 enkät per hushåll. Önskar ett hushåll ha en extra enkät så kan man höra av sig till någon i styrelsen.

Vänligen lämna in enkäten senast 6 februari i föreningens postlåda (Fastighetsbox nr.15)
 
Det är viktigt i styrelsens arbete att få en samlad bild från föreningens medlemmar och vi ser fram emot många svar för att få ett bra samlat underlag att arbeta utifrån. Svaren blir ett viktigt underlag i styrelsens arbete kring förvaltningen och utvecklingen av föreningen men även viktig för alla vi medlemmar i föreningen. Detta inkluderar att både stärka områden som fungerar bra och sådana som behöver utvecklas.
 
Om du/ni har några frågor så prata med någon av styrelsens medlemmar, lämna en kommentar i Facebookgruppen eller skicka ett e-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Kära Grannar, 
 
Föreningsarbetet innebär större och mindre beslut. Ett litet men trevligt beslut är att styrelsen utarbetat en ny logga för föreningen. Loggan håller kvar traditionen med Idegranen som bärande i föreningens namn lite enklare rent layoutmässigt. 
 
Hoppas Ni tycker om den!
 
Bästa Hälsningar
/Styrelsen

BOMÖTE
ONSDAG 17 APRIL KL.19:00

STÄDDAG
LÖRDAG 27 APRIL KL.10:00

FÖRENINGSSTÄMMA
ONSDAG 29 MAJ KL.19:00

Med vänlig hälsning
//Styrelsen

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.