Löpsedel

Kalender och lokalbokning

Tidigare datum för årsstämma har varit den 30 maj. Det datumet är inställt.
Det kommer inom kort en inbjudan till årsstämman med nytt datum och agenda.

Styrelsen beklagar att meddela så sent  men anledningen till nytt datum är att revisor inte blir klar med årsredovisningen i tid.

Under Bomötet kunde vi berätta att vi i styrelsen planerar göra en trevlig aktivitet när Brf Idegranen nu blir 15 år.
Vi hoppas på en fin dag där så många medlemmar som möjligt kan komma. Allt tar plats här på vårt fina området och lokal. Tills dess fullständig inbjudan är klar så spara denna dag! 

Kära Grannar,
Föreningsstämman äger rum 30 maj. Formell kallelse kommer inom kort.

Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningsstämman Brf Idegranen. Förhoppningen är att det ska komma flera motioner detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Motionerna ska skickas in senast 6 maj.
De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas i brevlådan hos någon i styrelsen. 
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna tillhanda tillsammans med kallelsen senast 2 veckor innan föreningsstämman.
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej).
Styrelsen har rätt att ge ett utlåtande.

Alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen.
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras.
P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.

En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker samma så prata ihop er och skicka in gemensamt. 

 • Om man vill ta upp flera olika ämnen så lämna in flera motioner.


Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:

 • Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 • Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
  • anledningen till att motionen skrivs
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Eventuella ekonomiska aspekter kopplat till motionen
 • Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen
 • Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text. Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)
 • Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
  • Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på motionen.
  • Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att arbetet med installation av solceller påbörjas senast 2023 på västra taket av nedersta carporten i föreningen om återbetalningstiden för investeringen understiger 7 år och med en teknisk samt ekonomisk livslängd på minst 15 år.
 • Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
 • Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen. Det är därför extra viktigt att vara så tydligt det bara går.


Tveka inte att fråga någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information på Internet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

För en tid sedan köpte föreningen in en hjärtstartare, som finns monterad i hallen till föreningslokalen. 

 Klicka här för att läsa mer om föreningens hjärtstartare

I samband med det kom ett intresse från flera medlemmar om en Hjärt och lungräddningsutbildning.
Genom att erbjuda utbildning till våra medlemmar så bidrar föreningen inte bara till en
högre säkerhet i vårt område, men tar även ett socialt ansvarstagande för att rädda liv i
samhället.

Datum: Tisdag den 23/5 kl. 18:30-20:30
Plats: Föreningslokalen
Utbildning hålls av Securitas Brand och Räddning.

Anmälan är bindande och har ett självkostnadspris på 200 kr, som betalas när platsen är bekräftad.
Max antal per tillfälle är 12 personer. Först till kvarn gäller.
Anmälningavgiften återbetalas ej.
Anmäl dig här  så snart som möjligt och senast den 26 april.

Vad innehåller en kurs Hjärt- och lungräddning, HLR-vuxen:
Utbildning i hjärt-lungräddning, HLR-vuxen, sker i enlighet med HLR-rådets riktlinjer.
Efter genomgången och godkänd kurs erhåller varje kursdeltagare ett certifikat.
Kursen innehåller:
- Identifiera ett hjärtstopp.
- Larma 112.
- Utföra HLR-vuxen med god kvalitet.
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
- Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR.
- Hjärtstartare.
- Tvålivsräddarteknik.
- Luftvägsstopp.
- Förstå vikten av regelbunden träning.

Blir detta kurstillfälle fulltecknat och det finns ett stort intresse för att ordna ett ytterligare tillfälle, så kan det bli aktuellt med ett till, onsdagen den 24/5 samma tid.
//Styrelsen

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera:

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.