brf Idegranen presenterar

Styrelsen består av sammanlagt 9 personer fördelat på ordförande, vice ordförande/kassör, sekreterare, 2 ledamot och 4 suppleanter.

 

Kommunikation och dialog är viktiga grundbultar i ett lyckat samarbete och är en förutsättning för ett bra styrelsearbete. Gemenskap och engagemang är andra viktiga delar för att få en bostadsrättsförening som vår att fungera tillfredsställande. Vi har minst två möten där alla boende är välkomna, där vi ses under mer informella former. Vi anordnar också våra höst- och vårstäddagar som utöver praktiskt arbete i området för trevnad och trivsel, skapar en trevlig social samvaro med grannar.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla eller lägga ett brev i brevlådan. Mailen kollas av sporadiskt så det är bättre att ta kontakt på annat sätt vid mer akuta ärenden. 

Styrelsen brf Idegranen har följande sammansättning 2019:
Roger Bolander ordf nr 6
Teresia Torndahl sekr nr 19
Nina Ström kassör, vice ordf nr 28
Klas Ericson ledamot nr 36
Richard Rodillas ledamot nr 29
Owe Grönroos suppl nr 32
Ellen Emriksson suppl nr 51
Paulina Bassini suppl nr 47
​​​​​​Julia Newalda suppl nr 61

Webb: Linda Höglund, 31:an

mailadress
 

info@idegranen.se