brf Idegranen presenterar

Styrelsen består av sammanlagt 8 personer fördelat på ordförande, vice ordförande/kassör, sekreterare, 2 ledamot och 3 suppleanter.

 

Kommunikation och dialog är viktiga grundbultar i ett lyckat samarbete och är en förutsättning för ett bra styrelsearbete. Gemenskap och engagemang är andra viktiga delar för att få en bostadsrättsförening som vår att fungera tillfredsställande. Vi har minst två möten där alla boende är välkomna, där vi ses under mer informella former. Vi anordnar också våra höst- och vårstäddagar som utöver praktiskt arbete i området för trevnad och trivsel, skapar en trevlig social samvaro med grannar.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla eller lägga ett brev i brevlådan. Mailen kollas av sporadiskt så det är bättre att ta kontakt på annat sätt vid mer akuta ärenden.

Nästa årsstämma är Måndagen den 7 juni  2021

Styrelsen brf Idegranen har följande sammansättning 2020:

Klas Ericson ordf nr 36
Teresia Torndahl sekr nr 19
Roger Bolander kassör, vice ordf nr 6
Richard Rodillas ledamot nr 29
Paulina Bassini ledamot nr 47
Owe Grönroos suppl nr 32
Johan Nordenswan suppl nr 25
Hanne Hartig suppl nr 39

Webb: Teresia Torndahl nr 19
Maila gärna till info@idegranen.se om du har något material eller önskemål, som ska ligga på vår hemsida! 

mailadress
 

info@idegranen.se