brf Idegranen presenterar

Styrelsen består av sammanlagt 6 personer fördelat på ordförande, vice ordförande/kassör, sekreterare, en ledamot och två suppleanter.

 

Kommunikation och dialog är viktiga grundbultar i ett lyckat samarbete och är en förutsättning för ett bra styrelsearbete. Gemenskap och engagemang är andra viktiga delar för att få en bostadsrättsförening som vår att fungera tillfredsställande. Vi har minst två möten där alla boende är välkomna, där vi ses under mer informella former. Vi anordnar också våra höst- och vårstäddagar som utöver praktiskt arbete i området för trevnad och trivsel, skapar en trevlig social samvaro med grannar.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla eller lägga ett brev i brevlådan. Det finns också en låda i lokalen där det går bra att lämna synpunkter m.m. Mailen kollas av sporadiskt så det är bättre att ta kontakt på annat sätt vid mer akuta ärenden. 

Styrelsen brf Idegranen har följande sammansättning:
Roger Bolander ordf nr 6
Kiki J:son Lindh sekr nr 35
Nina Ström kassör nr 28
Owe Grönroos ord nr 32
Richard Rodillas suppl nr 29
Ellen Emriksson suppl nr 51

Webb: Linda Höglund, 31:an

mailadress
 

info@idegranen.se