Parkering

Information till dig som använder laddbox:
Nytt pris för laddning av elbilar/laddhybrider.

Elpriset har varit ovanligt högt på senare tid, så det har  funnits anledning att se över taxan för laddning via laddboxarna för laddbara bilar. 

Från måndagen den 11 april, ökar priset per kwh från 1,6 kr/kwh till 2.06 kr/kwh inkl moms för dig som laddar din bil med föreningens laddbox.

För att priset över tid ska stämma utan att skapa onödig administration har styrelsen beslutat att priset per kwh justeras en gång per år, i februari månad, och då sätts till genomsnittspriset året innan.
 

 
  • Endast kortare parkering innanför bommarna är tillåten för in- och utlastning
  • Stäng alltid bommen efter passage.
     

Fr.o.m 210503 har föreningen en digital köhantering av P-platser.
Man går in via HSB hemsida.
Läs mer i dokumentet "Manual Digital Köhantering".
Dokumentet finns längre ner till att läsa i pdf-format. 

El-laddstolpar
Av de 59 platser som hyrs ut finns sammanlagt
12 st parkeringssplatser med El-laddstolpar.