Parkering

  • Endast kortare parkering innanför bommarna är tillåten för in- och utlastning
  • Stäng alltid bommen efter passage.


Information till dig som använder laddbox:
Nytt pris för laddning av elbilar/laddhybrider.

Elpriset har varit ovanligt varierande och tidvis högt på senare tid, så det har  funnits anledning att se över avgiften för laddning av laddbara bilar via laddboxarna så att den bättre följer prisvariationerna för el. Avsikten är att det ska vara självkostnadspris.
 
Istället för att reglera avgiften en gång per år enligt förra årets genomsnittspris har styrelsen beslutat att ändra priserna varje månad enligt följande. Genomsnittspriset per kwh som föreningen betalar räknas ut för varje månad och används för debitering 2 månader efter. De som laddar får i appen godkänna ett ny avgift varje månad. Start i och med debitering för december 2022 som då får oktober månads genomsnittspris per kwh.                                                                                                                                                           

Gästparkering:
Föreningen har 5 st gästparkeringar och det är P-service som har hand om dessa.
De använder Parkster som betaltjänst och nedan hittar ni mer information.

Fr.o.m 210503 har föreningen en digital köhantering av P-platser.
Man går in via HSB hemsida.
Läs mer i dokumentet "Manual Digital Köhantering".
Dokumentet finns längre ner till att läsa i pdf-format. 

El-laddstolpar
Av de 59 platser som hyrs ut finns sammanlagt
23  st parkeringssplatser med El-laddstolpar.