Boende

Dina synpunkter är viktiga.
Maila gärna info@idegranen.se.  !

Visste du att Idegranen är en mytomspunnen barrväxt som funnits vilt växande i Sverige under en väldigt lång tid. Det är en växt vars historia av somliga har spårats tillbaka till istidens slut, där idegranen lyckades breda ut sig efter att isarna försvunnit. 

Cykel 

Det finns två förråd att förvara cyklar i. Märk gärna cykeln med namn och husnummer så man vet att cykeln tillhör någon. Hjälp oss att hålla ordning i förråden.

Maskinpark i förråd

I förrådet beläget i "sophuset" finns bl.a. skottkärra, gräsklippare och snöslunga.  

Hämta nyckel
Fn finns nyckel att hämta hos Bolander nr 6 eller Torndahl nr 19

Fordon

Man får inte parkera sin bil inom område

mer än för in- och utlastning.
Tänk på att inte blockera gatan.

Eftersom området ska vara bilfritt, är det viktigt att bommar hålls stängda, så Idegranen är tryggt och säkert för barn. 


På förekommen anledning!
Det är förbjudet att tvätta bil i området! Det rinner diverse kemikalier i marken och brunnar.

 

Barn och Unga

Idegranen gillar barn och här finns flera lekytor.

Lekplatser

Det finns ett bollplank, gungställning vid "stora "entrén" till området och längre in finns en yta för tex basketspel och sedan längst in i området kommer stora lekplatsen med klätterställning.

I lokalen finns det bla pingisbord, där får unga tillsammans med en ansvarig vuxen spela när det inte är uthyrt.

 

Vid renovering

Tänk på att inte borra, snickra eller föra annat oljud vid tider som man överlag skulle kunna anse vara olämpliga, dvs väldigt tidigt eller sent på dygnets timmar.

Tänk på att byggavfall får ej 
slängas i vårt grovsoprum. Det ska tippas på sopstation! Läs mer under Trivsel

Färgkoderna för de blåa färgerna på områdets hus är:
Ljusblå- S3020-B
Mörkblå- S6020-R90B
Färgen köps hos Flügger färg.