HSB Servicecenter

Felanmälan, Service och Support

www.hsb.se/stockhom, klicka på "Felanmälan"

epost: servicecenter.stockholm@hsb.se

010-442 11 00

Vardagar 08.00-16.30

tfntid före röd dag 08.00-13.00 Helger stängt

Problem med värmepanna på jourtid?
Vår fastighetsvärd Gunnar är duktig och anlitas dagtid. Det har visat sig att tidigare jourutryckningar inte klarat av att få ordning på panna varpå vi fn uppmanar att "stå ut" till närmsta vardag och anlita vår HSBvärd Gunnar.
Styrelsen arbetar med att hitta en ny jourpartner!

Jour 08-695 00 00

HSB sköter vår fastighet. Det är hit du ska vända dig när det gäller frågor som rör såväl administrativa som tekniska göromål. Som till exempel hyresavier, parkeringskö, tekniskt support värmepanna m.m.
Andra leverantörer till brf Idegranen är bl.a. snöröjning i området (inkl sandning), parkeringsbevakning och sophämtning. Kontakta någon från styrelsen om man har frågor som berör detta ansvarsområde.

 

Som hyresgäst kontaktar man HSB Servicecenter vid alla typer av frågor som berör bostaden. Underhåll sker dock i dialog med brf Idegranens styrelse.

Som bostadsrättsägare har man ett eget ansvar när det gäller tex vitvaror och underhåll i lägenheten med undantaget av frånluftspanna,(värme och varmvatten).