HSB Servicecenter

Felanmälan, Service och Support

www.hsb.se/stockholm
Logga in med mobilt bank-id

Ny rutin vad det gäller felanmälan i tvättstuga. 
Föreningen har fr.o.m 1 november 2022 ny rutin vad det gäller felanmälan av utrustning i tvättstuga.

Felanmälan görs till info@idegranen.se   
Beskriv felet i ämnesraden samt ev felkod.

HSB ska inte längre kontaktas för felanmälan när det gäller tvätt- och torkutrustningen i tvättstugan. 

010-442 11 00

010-442 11 00
Telefontider
Må-Fr 08.00-16:30

tfntid före röd dag 08.00-13.00 Helger stängt
Jour 08- 695 00 00

HSB sköter vår fastighet.
Det är hit du ska vända dig när det gäller frågor som rör såväl administrativa som tekniska göromål. Som till exempel hyresavier, parkeringskö, tekniskt support värmepanna m.m.


Andra leverantörer till föreningen brf Idegranen är bl.a. snöröjning i området (inkl sandning) och sophämtning
Kontakta någon från styrelsen om man har frågor som berör dessa områden.

 

Som hyresgäst kontaktar man HSB Servicecenter vid alla typer av frågor som berör bostaden. Underhåll sker dock i dialog med brf Idegranens styrelse.

Som bostadsrättsägare har man ett eget ansvar när det gäller tex vitvaror och underhåll i lägenheten samt skötsel av värmepanna*

TIPS för att värmepanna ska må bra:

  • Gör rent filter i panna var 2-3 månad.
  • Gör rent spillvattenkopp och slang minst 1 gång per år eller oftare vid behov.
  • Kontrollera säkerhetsventilen
*föreningen ansvarar för service vartannat år