Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2014

- Takrenoveringen på carportarna går mkt bra och vi hoppas att det flyter på bra även med huskropparnas tak som står näst på tur. 

- Om ni vill boka områdeslokalen (bredvid tvättstugan) så prata med Roger Bolander i nr 6  som har nyckeln.

- Någon gång under vecka 4 och 5 nästa år ska det ske underhåll av områdets stammar (slamsugning, slamspolning) och då behöver vi ha tillgång till lägenheterna för att firman på dagtid ska kunna komma in och spola i rören. Därför ska vi genomföra en nyckelinsamling runt mitten av januari. Övre delen av området (from nr 31 och uppåt) ska ge sina nycklar till Elisabeth Hjort i nr 36 och nedre delen ska ge sina nycklar till Roger Bolander i nr 6.  Stoppa gärna nycklarna i ett märkt kuvert eller märk nycklarna på annat tydligt sätt. 

Den som inte lämnar sin nyckel eller är hemma och öppnar kan tyvärr bli ersättningsskyldig om det sedan uppstår sprickor etc på rören. Datum för sista inlämningsdag meddelas senare.

- I sänkan bakom nr 31 samlas mycket vatten under vår och höst. Många barn leker i just detta område och mindre barn kan i värsta fall ramla eller fastna och drunkna i pölar som denna. Håll därför era barn under uppsikt.

- Avgifterna i föreningen har inte höjts på flera år, men övergången från linjär till progressiv avskrivning samt underhålls- och renoveringsarbeten gör att avgifterna kan komma att höjas under 2015. Höjningen är dock marginell. Mer information kommer på årsmötet.

- Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och gott nytt år!

Läs mer »

Tack alla ni som var med och städade och spred trevlig stämning på städdagen trots rätt ruskigt väder! Det blev jättefint inför vintern :)

 

Läs mer »

Styrelsemötet i november bordlades med anledning av sjukdom och nödvändig frånvaro,

Läs mer »

Om vädret tillåter kommer takfirman snart byta takpannor på sophuset och båda carportarna. De kommer via lappar på bilarna informera om detta. Under den tiden arbetet pågår vill vi att de boende parkerar bilen på annan lämplig plats, även inne i området om det är nödvändigt. Viktigt då att man inte parkerar bilen så att man omöjliggör för räddningstjänst eller ambulans att ta sig fram vid behov. 

Läs mer »

- Höstens städdag är lördagen den 25 oktober 2014 kl 10-15. Detta brukar vara en trevlig dag att lära känna  grannar och fixa fint i området. Anslag om vad som behövs göras sätts upp vid tvättstugan där vi även samlas kl 10.00. Det bjuds på korv med bröd, kaffe och kaka någongång mellan 12-13 vid tvättstugan.  En lastbil hyrs in och kör saker (bl.a. gamla studsmattan) till Petterboda Återvinningcentral. Om du har något mindre elskrot (ex. brödrost, klockradio, stavmixer) kan även detta åka med i bilen. Elskrot ska som sagt inte kastas i grovsoprummet. Välkomna!

- Tvättstugereglerna sätts upp i tvättstugan som en påminnelse. Glöm ej att torka och moppa efter dig så att det är trevligt för nästa granne som tvättar.

- Det är många nya grannar som flyttar in i området. På styrelsemötet bestämdes att en representant för området/styrelsen (Linda Höglund, 31:an) ska välkomna nyinflyttade genom att plinga på och ge en liten folder med info samt länk till hemsidan. Detta för att de nya grannarna ska känna sig välkomna i vårt område.

Läs mer »

- På styrelsemötet den 2 september bestämdes att en kort sammanfattning av styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan i punktform.
- Yttertaken på boendehusen i området behövs läggas om. Takpannor ska bytas ut. Arbetet ska påbörjas i höst. 
- Det flyttar in många nya grannar i området nu. Välkomna hit!
- Facebook-gruppen blir från och med nu en sluten grupp där endast områdets boende kan bli medlemmar och läsa posterna.
- Studsmattan tas ned och slängs. Det kommer inte att komma upp en ny gemensam
- Att komma ihåg: styrelsens roll i vår brf är att sköta det ekonomiska, administrativa och ta fram årsredovisning etc. Styrelsen fungerar inte som fastighetsskötare så vi alla har alltså ett gemensamt ansvar för att ta hand om vårt område. Det kan t.ex. gälla byte av lampor/batterier, hålla rent i soprum och gemensamma ytor, klippa gräsmattor och buskar. Varje gång vi tar in hjälp från fastighetsskötare, markvårdare osv blir det en kostnad för vår förening. 
- Inga höjningar av avgifter är  planerade.
- De som inte har tillgång till internet ska få en utskrift av årsmötesprotokollet, årsredovisningen och andra viktiga nya dokument. 

Nästa styrelsemöte är den 7 oktober. Maila gärna idéer eller förslag eller lägg en lapp i förslagslådan utanför gemensamhetslokalen.

Läs mer »

Studsmattan är nedmonterad i väntan på att styrelsen ska ta ett beslut om att antingen köpa in ett nytt nät eller att ta bort studsmattan pga skaderisk

Läs mer »

Nätet runt områdets studsmatta är trasigt och det ska köpas in ett nytt. Det går att hoppa på studsmattan iaf, men är inte att rekommendera pga skaderisken. Ta det försiktigt :)

 

Läs mer »

Nu kan du få de viktigaste nyheterna gällande Brf Idegranen direkt skickat till din mail. Givetvis fortsätter även denna hemsida att updateras med nyheter. Skicka ett mail till info@idegranen.se med ditt namn och mailadress så läggs du till på mail-listan.

Hemsidan går även utmärkt att titta på i mobilen.

 

Läs mer »

Ny styrelse betyder nya människor med uppdrag och i detta fall även ny webb och facebook-ansvarig. Nuvarande hemsida som lanserades hösten 2012, och FB-sida/ grupp har fram till nu varit ett av mina uppdrag (Teresia på nr 19) och jag har haft nöjet att presentera det som styrelsen haft för avsikt att meddela och informera boenden om.

Jag hoppas givetvis att hemsida och fb i fortsättningen kommer kunna vara ett användbart forum för att hitta såväl som sprida information. Alla boende kan vara med på sida / gruppen och på så sätt interagera med grannar men även få kontakt med styrelsen.
Det blir inte bättre än vad vi gör det till, tillsammans! :)

Jag passar på att informera om att  

 

 • Årsredovisning 2013 och protokollet från årsstämma den 3 juni som utlovats att finnas tillgänglig på hemsida snarast, tyvärr inte kan verkställas då undertecknad inte fått något material att publicera.
 • Avgående styrelsemedlemmar:
  Vice ordf/Kassör: Teresia Torndahl, 19:an 
  Ledamot: Torbjörn Åslund, 20:an
  Suppleant: Teija Eldås, 43:an
  Suppleant: Pernilla Bondesson, 22:an
  Webb: Teresia Torndahl, 19:an

  Vi får tacka samtliga för deras goda insatser 2013/2014!


Glad midsommar och ha en trevlig sommar!

 

Läs mer »

Hej bäste medlem!
Nu är det dags för årets stämma för brf Idegranen.

NÄR?  Tisdag den 3 juni kl 19:00
VAR?  Lokalen


Varmt välkomna!!
Det kommer att finnas kaffe och kaka.

//Styrelsen

Läs mer »

Hej goda granne!

Styrelsen påminner om Vårens Städdag som äger rum nu på lördag (26/4).
Samling kl 10:00 utanför tvättstuga.
Vänligen påminn även din granne! Ju fler som städar desto snabbare och roligare blir det :)

Nytt för i år är att du kan lämna mindre el-artiklar som kaffebryggare, hårfön, el-sladdar etc.
Uppsamling på given plats på lördag (EJ SOPRUMMEN). INGA TV-apparater eller VITVAROR.

Vi ses på lördag!

Läs mer »

På vårens städdag har vi på nytt initiativ tänkt ha en uppsamling av MINDRE EL-artiklar som vi kör till kommunens återvinning.
Det är uppsamling av elskrot på samma dag, dvs lördagen den 26 april på avsedd plats som meddelas då,  och det ska INTE läggas ut i eller utanför grovsoprum!

Mindre småhushållsel är tex kaffebryggare, hårfön, eltandborste m.m. - INTE TV-apparater, kylskåp, spis o.dyl.

Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Det är kul för barnen att vi kan ha en studsmatta i området och något som många av de yngre medlemmarna uppskattar. Vi vill påminna om dess förordningar som står på studsmattan och det är viktigt att dessa följs så att vi kan glädjas med barnen och undviker skador. Det är till exempel ett max antal som kan hoppa samtidigt.
All lek på studsmatttan sker under föräldrarnas ansvar.

Studsmattan kommer upp på städdagen den 26 april.

Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »
 • Betongsuggan vid Idegransgången 21 /bommen vid Örnbacken är nu tillrättalagd. Den kan utföra sin funktion, nämligen att förhindra passage för bilar (utan att falla upp bom!). Det ska även uppmärksammas så
  tvåhjulingar saktar ner och så att ingen gör en vurpa på den!
 • Sandupptagning sker i slutet av  marsmånad.

 

Läs mer »

Nu har det satts upp nya fina skyltar vid Örnbacken.
Vi tackar Tobbe med assistent :)

De gamla hade gjort sitt, blekta och delvis blivit nedklottrade. Vi får hoppas att dessa klarar sig från det.

Förklaringstext* till skyltar
A. Återvändsväg
B. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
C. Tillstånd för motortrafik är utryckningsfordon som ambulans, brandbil och polisbil. Tillstånd ges oftast bara till mindre lastbil som hämtar eller lämnar något i området, taxi, funktionshindrade och det är önskvärt att hastigheterna hålls så låga som möjligt.

*Hämtat från Transportstyrelsens hemsida 2014-03-08

Läs mer »

Bomötet är framflyttat från tisdagen den 25 mars till tisdagen den 1 april.
Välkommen kl 20.00!

Obs! Detta är inget aprilskämt :)

Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Det påbörjas takbyte på vår föreningslokal vecka 12.

Anledningen till takbytet är läckage efter tidens rand.
Vädrets makter i senhöstas skapade ett stort hål och med våra egna insatser tidigare städdagar bedömdes nu akut det att vi behövde byta hela taket.

Häls
Styrelsen

Läs mer »
Skriv upp vårens viktiga datum i din kalender redan nu så du inte missar vårens Bomöte, Städdag eller årets föreningstämma. Du hittar datum här.

Hälsningar
brf Idegranen
Läs mer »

Snart har julen dansat ut och granar ska ut.... dock ska de återvinnas och köras bort till Petterboda!
Det är inte tillåtet att lämna dessa grovsoprummet eller utanför på andra områden!  

En liten påminnelse också om att elskrot får inte heller lämnas i vårt grovsoprum såsom trasig armatur, eljjuslingor och elljusstakar. Som regel är att allt som drivs med el eller har batterier ska återvinnas på miljöstation.

Mvh
brf Idegranen

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.