Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2014 > 09

- På styrelsemötet den 2 september bestämdes att en kort sammanfattning av styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan i punktform.
- Yttertaken på boendehusen i området behövs läggas om. Takpannor ska bytas ut. Arbetet ska påbörjas i höst. 
- Det flyttar in många nya grannar i området nu. Välkomna hit!
- Facebook-gruppen blir från och med nu en sluten grupp där endast områdets boende kan bli medlemmar och läsa posterna.
- Studsmattan tas ned och slängs. Det kommer inte att komma upp en ny gemensam
- Att komma ihåg: styrelsens roll i vår brf är att sköta det ekonomiska, administrativa och ta fram årsredovisning etc. Styrelsen fungerar inte som fastighetsskötare så vi alla har alltså ett gemensamt ansvar för att ta hand om vårt område. Det kan t.ex. gälla byte av lampor/batterier, hålla rent i soprum och gemensamma ytor, klippa gräsmattor och buskar. Varje gång vi tar in hjälp från fastighetsskötare, markvårdare osv blir det en kostnad för vår förening. 
- Inga höjningar av avgifter är  planerade.
- De som inte har tillgång till internet ska få en utskrift av årsmötesprotokollet, årsredovisningen och andra viktiga nya dokument. 

Nästa styrelsemöte är den 7 oktober. Maila gärna idéer eller förslag eller lägg en lapp i förslagslådan utanför gemensamhetslokalen.

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.