Löpsedel

Är du nyinflyttad?

2014 > 09

- På styrelsemötet den 2 september bestämdes att en kort sammanfattning av styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan i punktform.
- Yttertaken på boendehusen i området behövs läggas om. Takpannor ska bytas ut. Arbetet ska påbörjas i höst. 
- Det flyttar in många nya grannar i området nu. Välkomna hit!
- Facebook-gruppen blir från och med nu en sluten grupp där endast områdets boende kan bli medlemmar och läsa posterna.
- Studsmattan tas ned och slängs. Det kommer inte att komma upp en ny gemensam
- Att komma ihåg: styrelsens roll i vår brf är att sköta det ekonomiska, administrativa och ta fram årsredovisning etc. Styrelsen fungerar inte som fastighetsskötare så vi alla har alltså ett gemensamt ansvar för att ta hand om vårt område. Det kan t.ex. gälla byte av lampor/batterier, hålla rent i soprum och gemensamma ytor, klippa gräsmattor och buskar. Varje gång vi tar in hjälp från fastighetsskötare, markvårdare osv blir det en kostnad för vår förening. 
- Inga höjningar av avgifter är  planerade.
- De som inte har tillgång till internet ska få en utskrift av årsmötesprotokollet, årsredovisningen och andra viktiga nya dokument. 

Nästa styrelsemöte är den 7 oktober. Maila gärna idéer eller förslag eller lägg en lapp i förslagslådan utanför gemensamhetslokalen. 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bomöten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan. Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

Varmt välkommen!