Löpsedel

Är du nyinflyttad?

2014 > 12

- Takrenoveringen på carportarna går mkt bra och vi hoppas att det flyter på bra även med huskropparnas tak som står näst på tur. 

- Om ni vill boka områdeslokalen (bredvid tvättstugan) så prata med Roger Bolander i nr 6  som har nyckeln.

- Någon gång under vecka 4 och 5 nästa år ska det ske underhåll av områdets stammar (slamsugning, slamspolning) och då behöver vi ha tillgång till lägenheterna för att firman på dagtid ska kunna komma in och spola i rören. Därför ska vi genomföra en nyckelinsamling runt mitten av januari. Övre delen av området (from nr 31 och uppåt) ska ge sina nycklar till Elisabeth Hjort i nr 36 och nedre delen ska ge sina nycklar till Roger Bolander i nr 6.  Stoppa gärna nycklarna i ett märkt kuvert eller märk nycklarna på annat tydligt sätt. 

Den som inte lämnar sin nyckel eller är hemma och öppnar kan tyvärr bli ersättningsskyldig om det sedan uppstår sprickor etc på rören. Datum för sista inlämningsdag meddelas senare.

- I sänkan bakom nr 31 samlas mycket vatten under vår och höst. Många barn leker i just detta område och mindre barn kan i värsta fall ramla eller fastna och drunkna i pölar som denna. Håll därför era barn under uppsikt.

- Avgifterna i föreningen har inte höjts på flera år, men övergången från linjär till progressiv avskrivning samt underhålls- och renoveringsarbeten gör att avgifterna kan komma att höjas under 2015. Höjningen är dock marginell. Mer information kommer på årsmötet.

- Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och gott nytt år!

Kalender Idegranen och lokal 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bomöten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan. Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

Varmt välkommen!