Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2015

Nu finns det ett mini-bibliotek i rummet bredvid tvättstugan. Ställ dit hela fina böcker och låna gärna de som står i hyllorna :)

Läs mer »

Vi har fått information av takläggarna att många boende i området använder råvindarna som förråd, vilket orsakar att ventilationen inte fungerar ordentligt i husen och risken är stor  att konstruktionen börjar mögla.

Viss förvaring är tillåten dock ej mot väggar och inte i höjd så att luften hindras från att cirkulera.

/Styrelsen

Läs mer »

Nu är det dags för ännu ett bomöte I föreningslokalen tisdagen den 6 oktober kl. 20.00 – 21.00. Ta chansen att ställa frågor till styrelsen.

Höstens städdag är planerad till lördagen den 17 oktober kl. 10.00 till ca 15.00. Vid lunchtid bjuds det på korv med bröd och fika. Obligatorisk närvaro för en person från varje bostadsrätt.

Läs mer »

Nästa vecka börjar takläggarna med taken på de blåa husen i området och uppmanar alla som vistas i området att respektera avstängningarna så att inga olyckor sker.

Läs mer »

- Från och med den 1/10 höjs avgiften med 2%. Detta innebär för en trea drygt 60kr i avgiftshöjning.
- Höstens städdag är den 17/10 kl 10-15. Det bjuds på korv vid lunchtid. Mer info kommer :)
- I samband med nästa styrelsemöte den 6/10 kommer det att vara ett bomöte kl. 20-21. Då är alla boende i området välkomna att ställa frågor och ge kommentarer.

Läs mer »

En hälsning från takläggarna. De har hittat avfall från boende i området i sin container för tegel. Det innebär en merkostnad för takläggarna på 4000 kr om containern klassas som bland-container istället för bara tegel. Vi får alltså INTE slänga saker i denna container. Grovsopor, el-artiklar, färg, kemikalier etc. ska slängas på Petterboda återvinningcentral och mindre grovsopor kan slängas i områdets grovsoprum.

Läs mer »

Takläggarna har tagit semester nu i fyra veckor och återupptar arbetet i början av juli.

Läs mer »

Punkt 17b har skrivits om.

Se även bokslut och förvaltningsberättelse för 2014 (somm ligger här på hemsidan  under hem / styrelsen 

Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av mötets ordförande
3 Val av mötets sekreterare
4 Val av protokoll justerare
5 Godkännande av röstlängd
6 Godkännande av Dagordning
7 Fråga om kallelse behörigen skett
8 Styrelsens årsredovisning
9 Revisorns berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
13 Valberedningen har ordet
14 Val av styrelse
15 Val av revisor
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor:
17a) ang. moms pantbrev, ändra i stadgarna att denna
kostnad inte ska ligga på föreningen i fortsättningen
17b) förslag att medlemmar som deltar på städdagar ska premieras på något sätt

Läs mer »

Onsdagen den 3 juni är det årsstämma i Brf Idegranen.  Vi samlas i föreningslokalen bredvid tvättstugan kl. 19.00.

Alla bostadsrättsinnehavare är hjärtligt välkomna!

Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av mötets ordförande
3 Val av mötets sekreterare
4 Val av protokoll justerare
5 Godkännande av röstlängd
6 Godkännande av Dagordning
7 Fråga om kallelse behörigen skett
8 Styrelsens årsredovisning
9 Revisorns berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
13 Valberedningen har ordet
14 Val av styrelse
15 Val av revisor
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor:
17a) ang. moms pantbrev, ändra i stadgarna att denna
kostnad inte ska ligga på föreningen i fortsättningen
17b) avgift för uteblivna medlemmar på städdagar

Läs mer »

Det är MYCKET VIKTIGT att vi respekterar avspärrningarna i området som takläggarna satt upp. Överträdelser är förknippade med LIVSFARA! Om avspärrningarna inte respekteras är takläggarna tvungna att anlita en AVSPÄRRNINGSVAKT för att kunna arbeta tryggt. Detta i sin tur innebär ökade kostnader för vår förening.

Påminn varandra!

Läs mer »

Man får inte parkera sin bil inom området mer än för in och utlastning.
 

Läs mer »

Avspärrningarna är gjorda för att arbetet ska kunna flyta på tryggt både för de som arbetar med taken och de boende i området. Att gå in på avspärrat område är förknippat med livsfara.

Läs mer »
Renoveringen av taken startar nu på måndag, 16 mars.  Arbetet börjar med huset vid bomen (nr 2) och går sedan vidare uppåt i området. Takrenoveringen förväntas ta två veckor per huskropp. 
Läs mer »

Här kommer lite information och påminnelser från styrelsen.

- Bomötet är den 10 mars kl. 20.00-21.00 i föreningslokalen. Välkomna!

- Vårens städdag är lördagen den 24 april kl. 10.00. Vi samlas utanför tvättstugan. Det är obligatorisk närvaro för minst en person ur varje hushåll och vi hoppas att så många som möjligt kommer. Tanken är att vi på städdagarna ska göra saker i området själva så att vi kan hålla ner kostnaderna.  Dessutom är det trevligt att träffa sina grannar. Det kommer att finnas möjlighet att slänga mindre elskrot även denna städdag.

- Styrelsen uppmanar alla i området att se över sina cyklar i cykelförråden. Cyklarna ska vara märkta med namn och bostadsnummer och de cyklar som inte är märkta kommer så småningom att forslas bort.

Ha en fortsatt trevlig helg i solen!

Läs mer »

Här är vårens viktiga datum:

10 mars - Styrelsemöte kl. 19
10 mars - Bomöte kl. 20
21 april - Styrelsemöte kl. 19
25 april - Städdag med obligatorisk närvaro (en person från varje bostadsrätt). Samling kl. 10 vutanför tvättstugan
19 maj - Styrelsemöte kl. 19
3 juni - Årsstämma
 

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.