Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2015 > 04

Det är MYCKET VIKTIGT att vi respekterar avspärrningarna i området som takläggarna satt upp. Överträdelser är förknippade med LIVSFARA! Om avspärrningarna inte respekteras är takläggarna tvungna att anlita en AVSPÄRRNINGSVAKT för att kunna arbeta tryggt. Detta i sin tur innebär ökade kostnader för vår förening.

Påminn varandra!

Läs mer »

Man får inte parkera sin bil inom området mer än för in och utlastning.
 

Läs mer »

Avspärrningarna är gjorda för att arbetet ska kunna flyta på tryggt både för de som arbetar med taken och de boende i området. Att gå in på avspärrat område är förknippat med livsfara.

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.