Löpsedel

Kalender och lokalbokning

2015 > 04

Det är MYCKET VIKTIGT att vi respekterar avspärrningarna i området som takläggarna satt upp. Överträdelser är förknippade med LIVSFARA! Om avspärrningarna inte respekteras är takläggarna tvungna att anlita en AVSPÄRRNINGSVAKT för att kunna arbeta tryggt. Detta i sin tur innebär ökade kostnader för vår förening.

Påminn varandra!

Man får inte parkera sin bil inom området mer än för in och utlastning.
 

Avspärrningarna är gjorda för att arbetet ska kunna flyta på tryggt både för de som arbetar med taken och de boende i området. Att gå in på avspärrat område är förknippat med livsfara.

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera:

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.