Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2020 > 01

Styrelsen har under en tid diskuterat hur ovanstående ärende bör hanteras, några styrelseledamöter har deltagit på informationsmöte som arrangerats av kommunen. Med den samlade information vi nu har vill styrelsen informera om de risker det innebär om laddning av elbilar utförs på ett felaktigt sätt samtidigt vill styrelsen delge sitt beslut.
 
Med stöd av Elsäkerhetsverket kan föreningen inte tillåta laddning av elbilar i befintlig anläggning med motiveringen att:
 

  • vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
  • gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand.
  •  om olyckan är framme och det visar sig att det beror på felaktigt användande/anslutning av elbilsladdning finns det stor risk för att bilägaren blir 100% ersättningsskyldig.
  • laddkabeln med kontrollbox som oftast medföljer fordonet är normalt avsedd endast för temporär användning, när andra möjligheter saknas.
  • förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

 
I övrigt bör föreningen i framtiden hitta en rimlig debiteringsform för de som önskar ladda sin bil via föreningens elavtal.

Vid missbruk kommer styrelsen att överväga uppsägning av avtalet för p-plats alt. Carport.
 
För mer information kring laddning av elbil hänvisas till Elsäkerhetsverkets hemsida 
www.elsakerhetsverket.se
 
Avslutningsvis, styrelsen arbetar med att se över möjligheterna till korrekta installationer anpassade för elbilsladdning.

Hälsningar
Styrelsen, Brf Idegranen
 

Läs mer »

Viktiga datum att skriva in i kalender.

  • Bomöte Måndagen den 30 mars
  • Vårens städdag Lördagen den 25 April
  • Årsstämma Måndagen den 1 juni
Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.