Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2022 > 02

Vi ser det som viktigt i styrelsens arbete att få en samlad bild från föreningens medlemmar i olika frågor.
Detta i kombination med de dialoger som sker dagligen mellan oss medlemmar i olika frågor.
Som en del av detta arbete kommer det genomföras en enkätundersökning bland alla hushåll i vår förening och alla har under söndagskvällen fått en medlemsenkät i sin brevlåda.

Svaren från enkäten blir ett av flera viktiga underlag i styrelsens arbete kring förvaltningen och utvecklingen av föreningen och naturligtvis viktig för alla vi medlemmar i vår förening.
Detta inkluderar att både stärka områden som fungerar bra och agera på sådana som behöver utvecklas.

Vänligen lämna in enkäten senast 28 februari i  en tillfällig postlåda som finns i hallen i föreningslokalen. 

Frågorna i enkäten är dels av övergripande karaktär som följs upp över tid och sådana som berör ämnen som är aktuella just nu.Använd gärna fritextsavsnittet på baksidan av enkäten om det är någon fråga du/ni vill utveckla svaret kring. Det är en avvägning hur uttömmande dessa enkäter ska vara och styrelsen har haft en ambition att hålla den kort. Det finns naturligtvis ytterligare viktiga frågor som berör föreningen och som inte finns med i denna enkät.

Vi ser fram emot många svar för att ha ett bra samlat underlag att arbeta utifrån.
Säg till om Ni skulle behöva en ny enkät eller om den saknas.
Svaren är anonyma och det samlade resultatet kommer att delas med föreningens medlemmar.
Om du/ni har några frågor så prata med någon i styrelsen eller skicka ett e-mail till info@idegranen.se

/Styrelsen

Läs mer »

Föreningsstämman äger rum tisdagen den 31 maj
Kl 19:00

Formell kallelse med dagordning kommer skickas ut i god tid före årsmötet.
Motioner till stämman lämnas senast den 12 maj till info@idegranen.se 

Välkomna!
//Styrelsen
 

Läs mer »

Vårstädning i området sker lördagen den 14 maj.

Vi samlas utanför föreningslokalen kl 10:00 och avslutar dagen ca kl 15:00
Som traditionen bjuder kommer det serveras enklare förtäring för både stora och små under dagen.

Varmt välkomna!

//Styrelsen

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.