Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2022 > 03

Trivselträdgårdar som har skött årets vinterunderhåll hos oss, kommer till Idegranen och utför sandupptagning.
Vi har inte fått en exakt dag/ar än, men tjänsten är beställd och kommer att ske under vecka 14 och senast vecka 15.

Vänligen ha tålamod och sopa inte ihop till högar eller bort gruset från vägen.
Sandupptagningen underlättas vid ett "jämnt lager" alltså inga högar.
All grus som inte ligger på körbar väg  betalar föreningen extra löpande tid för att få framsopat från gräsmattor, vägkanter, rabatter m.m.

//Styrelsen

Under slutet av februari genomfördes en medlemsenkät i vår förening.
Det var första gången som den genomfördes och stort tack till alla medlemmar som lämnade in svar och kom med kommentarer. Mycket värdefullt! 
Svarsfrekvensen blev 66% och svaren får en viktig påverkan på prioriteringar i föreningen. 
Enkäten har som syfte att ge ett samlat underlag kring olika frågor som berör föreningen och därigenom också underlätta i styrelsens arbete. 
Enkäten finns tillgänglig att läsa i hallen i föreningslokalen. För de medlemmar som lämnat in sin E-post för E-mailutskick så kommer också enkäten i sin helhet. 
Det är glädjande att se många positiva delar i de samlade svaren som t.ex. att man trivs att bo i föreningen
och att det är en god gemenskap i området! 

//Styrelsen 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.