Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2022 > 05

Nu finns årsredovisningen 2021 klar att läsa.
Vi ses på stämman den 31 maj.

//Styrelsen 
Läs mer »

Tack för att vi hjälps åt och underlättar för vår anlitade entreprenör- Veterankraft.
Vill du läsa mer,  se tidigare nyhet "Nu startar områdets underhållsarbeten"

Att tänka på inför arbetet
Hantverkarna behöver utrymme för att arbeta på era balkonger så plocka undan så gott det går.
Stolpar och balkar ska vara helt fria från markiser, belysning, blommor och dylikt.
Ni som har parkering på den stora parkeringen, när ni parkerar er bil så lämna minst 2 meter mellan er bil och staketet, så att hantverkarna får plats att arbeta.
Ni som inte använder er bil dagligen vänligen parkera om bilen senast Söndag kväll 8 Maj med ett avstånd till staketet på minst 2 meter.

Bra att veta:
Under denna period kommer Veternkraft ha en etablering i föreningslokal. Det innebär att de nyttjar dagtid måndag till fredag kök , lokal och wc.

//Styrelsen
 

Läs mer »

Kära Grannar,
Föreningsstämman i vår förening närmar sig och äger rum 31 maj kl. 19.
 
Till stämman har alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor (bastu, blomlådor, cykelrum, solceller, inköp etc) som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras. P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.
 
Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningsstämman i Brf Idegranen. Förra året kom flera motioner in vilket var värdefullt! Förhoppningen är att det ska komma flera motioner även detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Det är lätt att skriva en motion men för att underlätta motionsskrivandet kommer därför nedan lite vägledning:
 
Motionerna ska skickas in senast 12 maj. De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas i brevlådan hos någon i styrelsen
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna
illhanda senast 17 maj
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej)
En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker samma så prata ihop Er och skicka in gemensamt
Om man vill ta upp flera olika ämnen är det lättast att lämna in flera motioner
Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:
-Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
-Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
anledningen till att motionen skrivs problemställningen vilka fördelar som kan uppnås
konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen.
Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text. Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)
Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på frågorna
Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att arbetet med installation av solceller påbörjas senast 2022 på västra taket av nedersta carporten i föreningen om återbetalningstiden för investeringen understiger 7 år och med en teknisk samt ekonomisk livslängd på minst 15 år.
Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen
 
Tveka inte att fråga någon granne med tidigare erfarenhet från att skriva motioner eller någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information och exempel på Internet.

Vi ses!
 
Med vänliga Hälsningar
/
Styrelsen, BRF Idegranen

Läs mer »

Nu på måndag den 9 Maj Kl. 08:00 påbörjar vår anlitade entreprenör Veterankraft underhållsarbeten i vår förening. Som tidigare informerats är de fyra arbeten och de är följande:

  • Byte av vertikala träbalkar i trappa till övre lägenheter samt på balkonger. 
  • Målning av stålbjälkar på balkonger samt föreningslokal. 
  • Målning av farstutak samt konsoler på lägenheter (4&5:or). 
  • Byte av staket på parkering.

Att tänka på inför arbetet
Hantverkarna behöver utrymme för att arbeta på era balkonger så plocka undan så gott det går.
Stolpar och balkar ska vara helt fria från markiser, belysning, blommor och dylikt.
Ni som har parkering på den stora parkeringen, när ni parkerar er bil så lämna minst 2 meter mellan er bil och staketet, så att hantverkarna får plats att arbeta.
Ni som inte använder er bil dagligen vänligen parkera om bilen senast Söndag kväll 8 Maj med ett avstånd till staketet på minst 2 meter.

Arbetet kommer att pågå mellan 9 Maj till senast 3 Juni.
Arbetsplan / Schema nedan datum är ca datum, och kan förskjutas något.
Det kan tidigare läggas eller förskjutas en eller par dagar.
 

Vid frågor kontakta Paulina Bassini på Idegrangången 59 eller ring på 070-769 7169.
Det går också bra att skicka ett E-mail till info@idegranen.se

Stort tack till er alla som gör arbetet så smidigt som möjligt för alla inblandade!

Byte av stolpar
9/5-12/5    Hus nr 31&35
13/5-18/5  Hus nr 3&5 /Hus nr 10&12
19/5-24/5  Hus nr 24&30 /Hus nr 41&43
25/5-30/5  Hus nr 49&53 / Hus nr 57&61
31/5-3/6     Hus nr 34&36 /Hus nr 42&46

Målning av järnbalk på balkonger
13/5-16/5 Hus nr 31&35 samt (andra strykning dag 2)
19-20/5     Hus nr 3&5 samt Hus nr 10&12
25-26/5    Hus nr 24&30 samt Hus nr 41&43
31/5-1/6   Hus nr 49&453 samt Hus nr 57&61
6-7/6          Hus nr 34&36 samt Hus nr 42&46

Målning av entrétak och tillhörande konsoler
9/5-10/5    Hus nr 23,25,27,29
11/5-12/5  Hus nr 16,18,20,22
13/5-17/5  Hus nr 17,19,21
18/5-19/5  Hus nr 9,11,13
19/5-20/5  Hus nr 2,4,6

Byte av staket stora parkeringen
9/5-12/5 Grundarbete och bortforsling av gammalt staket. Gjuta eller montera fast stolpar.
19/5- framåt Montera staket

Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Det är flera medlemmar som har påtalat behovet av att göra något åt mängden cyklar i våra cykelförråd. 
Vi kommer under vårens städdag sätta upp fler krokar så att så många som möjligt ska få plats. :)
Sannolikt finns det dock cyklar som saknar sin ägare.

Det är därför önskvärt att alla cyklar (inkl barnvagnar odyl) som står i föreningens cykelförråd märks med ägarens namn, lägenhetsnummer samt datum. 
Man kan till exempel tejpa fast lappen på pakethållare eller sadel.
Nedan finns exempel på märktalong (om man så vill ), det går lika bra med ett vanligt papper.

Märkning av sin cykel ska man göra så snart som möjligt, dock senaste den 3 juni.
Efter det kommer styrelsen göra en inventering och omärkta cyklar som då står i våra cykelförråd kommer omhändertas av föreningen och förvaras i 6 månaderEfter 6 månader kommer dessa omärkta cyklar att forslas bort.

//Styrelsen
 

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.