Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2023 > 06

Som tidigare informerat så har vi haft SAVE the DATE lördagen den 17 juni.
Nu vill vi meddela alla medlemmar i Brf Idegranen att
Ni hälsas välkommen på gårdsfest!
 

Lördag 17 juni 
kl 15:00


Kom och träffa era grannar!
Det kommer bli en tipsrunda på området liksom bokstavsjakt för barn. 
Föreningen bjuder på kallskuren bufféMedtag egen dryck.
Efter mat får vi lyssna på Elfrida som berättar delar av hennes livshistoria.
Musik. m.m 

För planering och beräkning av mat behöver vi att ni anmäler ert deltagande.
Maila till info@idegranen.se eller meddela till någon i styrelsen.
Uppge antal vuxna och barn. Anmäl senast den 14 juni!

Varmt välkomna!
//Styrelsen
Läs mer »

Kallelse till Årsstämma 2023
Måndagen den  19 Juni kl. 19.00  i föreningslokalen


Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande
 
Nedan dokument finns tillgängliga för medlemmar i föreningslokalen från 5 juni
·         Årsredovisning 2022
·         Valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår samt arvode till styrelse

·         Inga motioner har kommit in till stämman
 

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.