Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2024 > 04

Föreningsstämman 2024 äger rum 29 maj.

Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningstämman. Förhoppningen är att det ska komma flera motioner detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Motionerna ska skickas in senast 24 april.
De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas föreningens brevlåda (nr. 15). 
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna tillhanda tillsammans med formell kallelse senast 2 veckor innan stämman.
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej) och styrelsen har rätt att ge ett utlåtande.

Alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen.
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras.
P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.

En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker lika så prata ihop er och skicka in gemensamt. 
Om man vill ta upp flera olika ämnen så lämna in flera motioner.

Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
  1. anledningen till att motionen skrivs
  2. problemställningen
  3. vilka fördelar som kan uppnås
  4. konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  5. Eventuella ekonomiska aspekter kopplat till motionen

Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen
Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text.
Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)

 1. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
  1. Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på motionen.
  2. Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att föreningen investerar upp till 20 000 kr i utrustning för ett utegym i föreningen med lokalisering bakom bollplanket och att utrustningen i utegymmet bestäms genom en medlemsenkät

Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen. Det är därför extra viktigt motionen är tydligt.

Tveka inte att fråga någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information på Internet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.