Tvättstugan

Föreningens tvättstuga ligger i föreningslokalen och är tillgänglig för alla medlemmar. Bokningen av tvättstugan sker digital genom tjänsten Boka Tvätttid och kan göras via appen, www.bokatvatttid.nu eller på en digital bokningstavla vid tvättstugan.
Om man har tappat bort sin bokningskod så hör man av sig till Boka Tvätttid.

Respektera uppsatta regler kring användningen och skötseln av tvättstugan så att alla medlemmar kommer till en städad och välfungerande tvättstuga.

Om någon utrustning i tvättstugan inte fungerar som det ska så hör man av sig till en representant från styrelsen eller skickar ett E-mail till info@idegranen.se.
Man märker också upp utrustningen med en lapp så att andra medlemmar vet att utrustningen inte fungerar.

Om man inte har börjat tvätta efter 30 minuter av sin bokade tid, så får tiden övertas av någon annan. Torktid är upp till 30 minuter in på nästa tid.

Timer ser ut som ovan bild Timer ser ut som ovan bild

23-11-27
Nyinstallerad frånlufts-fläkt i tvättstugan som ska sättas igång när man påbörjar sin tvätt-tid.
TRYCK EN GÅNG på
TIMER som är placerad på väggen ovan sopkärl


Timer är på 4 timmar och den är aktiverad när den lyser rött. 
Ventilation är viktigt för alla fastigheter och särsklit i en fuktig miljö. 

Man kan stänga av fläkten om man avslutar sitt tvättpass  tidigare. Det gör man genom att trycka på timer igen. Då slocknar lampan och fläkten stannar.

2023-09-20
Nya torkmaskiner installeras.
De nya maskinerna är mer energisnåla än de gamla då de använder modern torkteknik, med värmepump.
Det gör att tvätten torkas vid en lägre temperatur än i ett konventionellt torkskåp.

Viktigt att dammsuga filter efter varje användning.
Det finns ett filter till höger upptill i torkskåpet och i torktumlare är det två st filter på varandra i en utdragbar lådsektion under tumlaren. OBS. Dra ut hela filtret så allt kan tas bort, även längst in.


Torkprincip:
Nya torkskåpet arbetar enligt principen för värmepump med avfuktningsenhet i stället för konventionell varmluftenhet. På så sätt torkas tvätten med lägre värme och till väsentligt lägre energiförbrukning. Skåpet är ett helt slutet system. Ingen frånluftanslutning krävs. Fukten kondenseras under processen och vattnet som bildas leds via en slang till avloppet. Fläkten är dessutom så pass kraftig att den får plaggen att svaja, vilket gör torkprocessen ännu mer effektiv.

Torkskåp med värmepump 
Energiåtgång ca 0.35 kWh/kg tvätt
jmf  med
Konventionellt torkskåp
Energiåtgång ca 0.7 kWh/kg tvätt