Föreningens samtliga värmepannor genomgick en service under vecka 17, 2022.
Då fick också alla pannor nytt filter.
Nästa service sker preliminärt år 2024.

Problem med värmepanna på jourtid?
Vår fastighetsvärd Gunnar är duktig och anlitas dagtid. Det har visat sig att tidigare jourutryckningar inte alltid klarat av att få ordning på äldre panna varpå vi fn uppmanar att försöka "stå ut" till närmsta vardag och anlita vår HSBvärd Gunnar.


Manualer

TIPS för att din värmepanna ska må bra:
Gör rent filter i panna var 2-3 månad.