Här lägger vi information som berör vårt uppvärmingssystem.

Vi efterlyser därför manualer av er då området under åren bytt från IVT till Nibe och det finns lite olika modeller.

Problem med värmepanna på jourtid?
Vår fastighetsvärd Gunnar är duktig och anlitas dagtid. Det har visat sig att tidigare jourutryckningar inte alltid klarat av att få ordning på äldre panna varpå vi fn uppmanar att försöka "stå ut" till närmsta vardag och anlita vår HSBvärd Gunnar.
Styrelsen arbetar med att hitta en ny jourpartner!     Uppdatering kommer

TIPS för att din värmepanna ska må bra:
Gör rent filter i panna var 2-3 månad.