Löpsedel

Kalender och lokalbokning

2020 > 06

För dig som inte var med på årsstämma,  så informerade styrelsen efter stämma  om detta muntligen och nedan information delades ut till  för de som var där och  intresserade. 

Som vi tidigare informerat om kommer 13 st av föreningens totalt 57 P-platser göras om till laddplatser för elbilar och laddhybrider. Det är 6 st carportplatser (nr 3-8) och 7 st utomhusplatser 8119-8123, samt de två platserna närmast carporten i samma länga .

Den andra carportlängan och övriga P-platser berörs ej.

Arbetet påbörjas söndagen den 21 Juni och pågår till och med onsdagen den 24 juni.
Följande arbete kommer utföras:
·         grävning för kabel och laddstolpar i gruset mellan parkeringsplatsen och skogen
·         kabeldragning och uppsättning laddboxar med dubbla ladduttag i carport och på p-platserna.

De som har de 7 st utomhusparkeringsplatserna och carportplats nr 8 får parkera på annan plats och övriga i carportlängan närmast infarten får backa ut ca en meter men står på sina platser. Under byggtiden kommer det innebära att några bilar kommer stå vid bollplanket inne i området. De berörda får separat information om detta.
Tack för förståelsen för de eventuella komplikationer det innebär under dessa 4 dagar.

Skulle det vara frågor så kontakta Johan Nordenswan (25:an) eller Richard Rodillas (29:an) i styrelsens arbetsgrupp för laddplatser.
 
Styrelsen, BRF Idegranen
 

Som vi tidigare informerat om kommer 13 st av föreningens totalt 57 P-platser göras om till laddplatser för elbilar och laddhybrider. Vi vill att alla boende ska känna sig trygga med den förändring i området som uppförandet av laddplatser innebär. Efter att det lyfts fram en oro för närhet mellan laddplatser och bostäder har vi flyttat några laddplatser. Läs mer i bilaga.

Det finns redan ett antal laddbara bilar i föreningen och enligt den prognos som ligger till grund för uppförandet av laddplatser kommer andelen laddbara bilar vara ungefär 20% om 5 år.
Föreningen har sökt bidrag för detta och vi har fått beviljat ca halva investeringkostnad.
Styrelsen har därför beslutat om att investera och uppföra 13 st laddplatser.
Vänligen läs mer i  bifogad informationsbrev.

 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera:

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.