Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2021 > 08

Grunden är att området innanför bommarna i vår förening är bilfritt. Med anledning av kraftigt ökade transporter i området har styrelsen beslutat följande:

  • Den nya vändplanen kommer att skyltas upp med 15 minuters tillåten parkering. Lämplig för budbilstransporter att nyttja.
  • Skyltar sätts upp vid bommar som förbjuder infart till området för icke nödvändiga transporter (såsom budbilar med mindre gods)
  • Skylt och markering (målas) på asfaltsområde om förbjuden parkering vid inre delen av parkeringen (vid granitstolparna till gångbana)
  • Fordon som måste köra in inom bommarna vid leverans av skrymmande eller tungt gods ska när möjligt mötas upp av mottagare vid bom och ledsagas in i området av mottagare för att undvika fara för barn i området och skador på egendom.

Vi vill också påminna om att hänvisa alla transporter till huvudinfarten i vårt område via Martallsvägen. Infarten via Parkvägen ”Örnbacken” får endast användas av fordon med tillstånd. Backen är inte konstruerad för att klara tung trafik, vilket gör att underhållet blir väldigt kostsamt om vi inte hjälps åt att hålla användandet av backen till ett minimum.

Parkering i området innanför bommar är inte tillåtet.
All bilparkering i området oavsett om det sker på asfalt eller grönområde är inte tillåtet.
In- och urlastning av fordon är undantaget förbudet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja undantag.

Styrelsen har fått upprepade klagomål på att parkering i området har ökat och med anledning av det så överväger styrelsen att inkludera området innanför bommarna i parkeringsbolagets kontroll.
Medlemmar har ett ansvar att undvika alla former av motorljud från fordon i området
kl. 21.00 – 08.00 samtliga dagar.

Skulle det vara några frågor så prata gärna med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Bästa Idegranare,
Notera datum

Lördagen den 9 oktober
Städdag
Vi ses kl 10:00 utanför föreningslokalen för genomgång av arbete och avslutar dagen ca kl 15:00
Det kommer vara en gemensam paus där föreningen bjuder på sedvanlig lättare förtäring och fika.

Måndagen den 11 oktober
Bomöte
Vi träffas i föreningslokalen kl 19:00.
Välkomna! 


//StyrelsenNedan äldre arkivbild

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.