Ett bilfritt Idegranen

Grunden är att området innanför bommarna i vår förening är bilfritt. Med anledning av kraftigt ökade transporter i området har styrelsen beslutat följande:

  • Den nya vändplanen kommer att skyltas upp med 15 minuters tillåten parkering. Lämplig för budbilstransporter att nyttja.
  • Skyltar sätts upp vid bommar som förbjuder infart till området för icke nödvändiga transporter (såsom budbilar med mindre gods)
  • Skylt och markering (målas) på asfaltsområde om förbjuden parkering vid inre delen av parkeringen (vid granitstolparna till gångbana)
  • Fordon som måste köra in inom bommarna vid leverans av skrymmande eller tungt gods ska när möjligt mötas upp av mottagare vid bom och ledsagas in i området av mottagare för att undvika fara för barn i området och skador på egendom.

Vi vill också påminna om att hänvisa alla transporter till huvudinfarten i vårt område via Martallsvägen. Infarten via Parkvägen ”Örnbacken” får endast användas av fordon med tillstånd. Backen är inte konstruerad för att klara tung trafik, vilket gör att underhållet blir väldigt kostsamt om vi inte hjälps åt att hålla användandet av backen till ett minimum.

Parkering i området innanför bommar är inte tillåtet.
All bilparkering i området oavsett om det sker på asfalt eller grönområde är inte tillåtet.
In- och urlastning av fordon är undantaget förbudet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja undantag.

Styrelsen har fått upprepade klagomål på att parkering i området har ökat och med anledning av det så överväger styrelsen att inkludera området innanför bommarna i parkeringsbolagets kontroll.
Medlemmar har ett ansvar att undvika alla former av motorljud från fordon i området
kl. 21.00 – 08.00 samtliga dagar.

Skulle det vara några frågor så prata gärna med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter