Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2023 > 04

Kära Grannar,
Föreningsstämman äger rum 30 maj. Formell kallelse kommer inom kort.

Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningsstämman Brf Idegranen. Förhoppningen är att det ska komma flera motioner detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Motionerna ska skickas in senast 6 maj.
De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas i brevlådan hos någon i styrelsen. 
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna tillhanda tillsammans med kallelsen senast 2 veckor innan föreningsstämman.
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej).
Styrelsen har rätt att ge ett utlåtande.

Alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen.
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras.
P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.

En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker samma så prata ihop er och skicka in gemensamt. 

 • Om man vill ta upp flera olika ämnen så lämna in flera motioner.


Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:

 • Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 • Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
  • anledningen till att motionen skrivs
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Eventuella ekonomiska aspekter kopplat till motionen
 • Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen
 • Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text. Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)
 • Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
  • Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på motionen.
  • Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att arbetet med installation av solceller påbörjas senast 2023 på västra taket av nedersta carporten i föreningen om återbetalningstiden för investeringen understiger 7 år och med en teknisk samt ekonomisk livslängd på minst 15 år.
 • Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
 • Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen. Det är därför extra viktigt att vara så tydligt det bara går.


Tveka inte att fråga någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information på Internet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

För en tid sedan köpte föreningen in en hjärtstartare, som finns monterad i hallen till föreningslokalen. 

 Klicka här för att läsa mer om föreningens hjärtstartare

I samband med det kom ett intresse från flera medlemmar om en Hjärt och lungräddningsutbildning.
Genom att erbjuda utbildning till våra medlemmar så bidrar föreningen inte bara till en
högre säkerhet i vårt område, men tar även ett socialt ansvarstagande för att rädda liv i
samhället.

Datum: Tisdag den 23/5 kl. 18:30-20:30
Plats: Föreningslokalen
Utbildning hålls av Securitas Brand och Räddning.

Anmälan är bindande och har ett självkostnadspris på 200 kr, som betalas när platsen är bekräftad.
Max antal per tillfälle är 12 personer. Först till kvarn gäller.
Anmälningavgiften återbetalas ej.
Anmäl dig här  så snart som möjligt och senast den 26 april.

Vad innehåller en kurs Hjärt- och lungräddning, HLR-vuxen:
Utbildning i hjärt-lungräddning, HLR-vuxen, sker i enlighet med HLR-rådets riktlinjer.
Efter genomgången och godkänd kurs erhåller varje kursdeltagare ett certifikat.
Kursen innehåller:
- Identifiera ett hjärtstopp.
- Larma 112.
- Utföra HLR-vuxen med god kvalitet.
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
- Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR.
- Hjärtstartare.
- Tvålivsräddarteknik.
- Luftvägsstopp.
- Förstå vikten av regelbunden träning.

Blir detta kurstillfälle fulltecknat och det finns ett stort intresse för att ordna ett ytterligare tillfälle, så kan det bli aktuellt med ett till, onsdagen den 24/5 samma tid.
//Styrelsen

Läs mer »

Måndagen den 24 april kommer Trivselträdgårdar hit och tar upp grus i området. 

Vänligen ha tålamod och sopa inte ihop till högar eller sopa bort gruset från vägen till gräsytor!
Dels för att upptagningen underlättas vid ett "jämnt lager" alltså inga högar.
Dels för all grus som inte ligger på körbar väg  betalar föreningen extra löpande tid för att få framsopat från gräsmattor, vägkanter, rabatter m.m. 
Som boende får man gärna sopa fram grus från gräsytor till gångväg, men som sagt inte till högar som försvårar för deras maskin.

//Styrelsen

Läs mer »

Bilarna på P-platserna 8127-8138 (”övre parkeringen”) måste flyttas tillfälligt 18-20 april för grävning m.m. för nya laddstolpar.
 
Efterfrågan på laddplatser för laddbara bilar har överträffat förväntningarna. Av de tidigare installerade 14 platserna är det bara två platser kvar.
Föreningen har fortfarande möjlighet att få bidrag för halva kostnaden vid installation av fler laddare, därför installeras nu 9 laddplatser till. Laddplatsernas placering är vald för att hålla ner kostnaden för grävning.
Investeringen avbetalas som tidigare genom att de som laddar betalar 100 kr extra per månad och p-plats. Ni som har berörda p-platser nu behåller platsen till nuvarande avgift tillsvidare men i framtiden behöver ni byta p-plats med de som har laddbehov. Ingen kommer dock bli av med p-plats.
 
Arbetet berör samtliga p-platserna nr 8127-8138 längst in i området (ej carport), och det är platserna 8130-8138 som blir laddplatser. Men då platserna också ska breddas  (under vecka 17, se separat information om det) berörs fler av arbetet. Bilar på de berörda platserna behöver vara borta kl 08:00-16:00 den 18-20 april. Under dessa dagar kan berörda parkera sina bilar längs med trästaketet mot Martallsvägen och vid bollplanket innanför bommen i området.
 
Vid frågor eller behov av hjälp att flytta bil kontaktas Johan Nordenswan 0704319407 eller någon annan i styrelsen.
 
Vi beklagar extraarbetet för berörda medlemmar samt att det blev med lite kort varsel.

Tack för fint samarbete,
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »
Våra P-platser ska få nya målade linjer på asfalten
Arbetet kommer att utföras Onsdag den 26 April kl. 07:00-18:00.

Samtliga bilar i området måste vara borta från området senast 07:00 denna dag
Detta då alla parkeringar måste sopas först för att sedan kunna målas.
Hela arbetet kommer att genomföras 26 april.
Tänk på att ingen parkering innanför bommarna i föreningen eller i området i sin helhet kan tillåtas.
Förslag är att använda parkeringen vid Hästhagsbadet eller nere vid Fornuddsparken.

Flera av p-platserna kommer i samband med detta att breddas på medlemmarsförfrågan.
Breddningen gäller ej Carport-platser och P-platser i förlängningen av nedre carport )
Några medlemmar kommer att få nya p-platser till följd avbreddningen, styrelsen kommer att informera berörda. Gästparkeringar (5 st ) får nya p-platser längs Martallsbacken.

Det är av yttersta vikt för arbetet denna dag att alla bilar flyttas från parkeringen och området.
Observera att bilar som inte flyttas i tid kommer att innebära merkostnader som den aktuella ägaren blir fullt ekonomiskt ansvarig för.
Om man av någon anledning inte kan flytta sin bil, så kan man lämna nyckel till bilen så ser styrelsen till att bilen flyttas aktuell dag. Detta är en lösning i undantagsfall.
Om någon vill ha hjälp eller har frågor kontakta Paulina Bassini i styrelsen på 070-769 7169 senast Måndag 24 April.

Vi beklagar för merarbetet detta innebär men ser fram emot att fint samarbete och resultat från detta arbete.
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen
Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.