Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2021 > 11

För en tid sedan delades ut information till alla boende som bor en trappa upp. 

Styrelsen har uppmärksammats på bristen av belysning i trapporna till lägenheter på övre plan i föreningen. Detta är något som tas på stort allvar som del av förebyggande arbete mot olyckor. Styrelsen har tidigare år testat lösningar med batteridrivna armaturer men som inte motsvarat behoven.

Informationen gällde ett erbjudande där föreningen betalar armatur och installation av denna armatur , se bild nedan, medan driftkostnaden hamnar hos lägenhetsinnehavaren. 
För ytterligare information, se informationsbladet och/ eller kontakta Kiki eller Klas. 

//Styrelsen

Läs mer »

Som en del av underhållsarbetet och på förekommen anledning med ett fåtal lägenheter som har haft problem med bl.a. stopp i avloppet, så har styrelsen beslutat att anlita ett företag för genomförande av avloppsstamspolning för samtliga lägenheter samt tvättstugan.

Arbetet beräknas att pågå under 3 dagar med startdatum preliminärt under vecka 48.
Samtliga lägenheter aviseras med ca 1 vecka innan arbetet utföres.

Arbetet innebär högtrycksspolning av spillvattenledningar enligt nedan:
Högtrycksspolning med hetvatten sker från vattenlåset under diskbänken, från golvbrunn i våtutrymmen samt från tvättställ i ev. gäst-wc.
Grenledningar rensas ut till stam samt ner och förbi underliggande våningsplan, vattenlås rensas under arbete.
Under entreprenaden högtrycksspolas huvudledning till kommunal förbindelsepunkt, dagvattenbrunnar.
 
//Styrelsen

 

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.