Stamspolning

Som en del av underhållsarbetet och på förekommen anledning med ett fåtal lägenheter som har haft problem med bl.a. stopp i avloppet, så har styrelsen beslutat att anlita ett företag för genomförande av avloppsstamspolning för samtliga lägenheter samt tvättstugan.

Arbetet beräknas att pågå under 3 dagar med startdatum preliminärt under vecka 48.
Samtliga lägenheter aviseras med ca 1 vecka innan arbetet utföres.

Arbetet innebär högtrycksspolning av spillvattenledningar enligt nedan:
Högtrycksspolning med hetvatten sker från vattenlåset under diskbänken, från golvbrunn i våtutrymmen samt från tvättställ i ev. gäst-wc.
Grenledningar rensas ut till stam samt ner och förbi underliggande våningsplan, vattenlås rensas under arbete.
Under entreprenaden högtrycksspolas huvudledning till kommunal förbindelsepunkt, dagvattenbrunnar.
 
//Styrelsen

 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter