Grusupptagning 17 april

Onsdag den 17 april planeras det ske grusupptagning i vårt område och inkluderat parkeringsområdet.
Detta innebär att vi behöver se till parkeringen är tömd på bilar denna dag.

Inför detta kommer  leverantör  vara ute och sopa fram grus och även ev efter denna dag kan det bli aktuell med fin-upptagning, men just den 17 april är dagen då vi ska ha framkomlighet för grusmaskinen i  området och på parkeringsområdet.

Det är helt ok att vi boende sopar fram grus från gräsytor osv, det gör att vi sparar in pengar till föreningen.
Dock kom ihåg! Inte för höga grushögar då maskinen som tar upp gruset inte fixar det.

På uppmaning av leverantör behöver vi också påtala att:
Vi får inte lägga i tillbaka uppsopat grus/sand i våra vinterlådor.
Det har skett i den vinterlåda ovanför trappan.
Det blir väldigt dåligt för leverantör vintertid då det dels är massa finmaterial som dammar (ett arbetsmiljö problem) men också att det inte finns något salt i lådan längre och att den fryser.

Mvh Styrelsen

 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter