Löpsedel

Nyinflyttad?

2020

Nu blir det Digitalt tv-utbud fr. o. m höst.
Läs mer på här

 

Tisdagen den 21 April kl  19:00 är du kallad till Extra föreningsstämma.
Läs mer i din kallesle i brevlådan.
Plats: Föreningslokalen

Bifogat  dokument har du förslaget på nya stadgar.

Välkommen!
//Styrelsen

Med återkoppling till senaste informationsmöten beträffande våra våtutrymmen och till er som har anmält intresse:

Bygg VVS El ,Projektchef Rickard Karmstedt planerar byggschema hos Brf Idegranen och då han kommer vara frånvarande under vecka 11 och vecka 12 så ber han oss skyndsamt återkoppla, helst senast onsdag denna vecka med våra beställningar. 

Ni behöver därför omgående meddela /kontakta Bygg VVS El,  projektledare Rickard Karnstedt, nås på mail: info@bveab.se och telefon 072-9323337 om ni ämnar att beställa detta enligt den planen som presenterades för er på möten och har delats ut.

Till er som redan gjort det, och har fått bekräftat av byggare, ni kan bortse från detta, ni behöver inte kontakta dem igen.

För er som ännu inte fått offert,  ni har kanske missat möten som hölls kring detta, så kontakta styrelsen för offert eller ladda hem i fil (nedan)och mer utförlig information vad som gäller om något är oklart eller funderingar som finns. Det går också bra att kontakta Bygg VVS El direkt.  

Anledning till detta är att de planerar deras byggschema och viktigt att veta :
"Observera att de optioner som väljs i detta läge inte är bindande utan kan ändras ända fram till byggstart utan problem så det viktigaste är att en beställning kommer in snarast så att jag kan boka upp dessa i vårt byggschema"


Vänligen notera att OPTION 1 är ej möjlig.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Vänligen notera! På kvällens informationsmöte med representant av entreprenören delades det ut en offert som berör den enskilde. På sid 2 anges ett stort antal OPTIONER för tillval. Olyckligtvis har det smugit in en felaktig OPTION. Det gäller OPTION 1 och är montage av rör i vägg och ska inte väljas. Anledningen har att göra med att föreningen vill undvika alla kostnader som längre fram kan drabba föreningen.  Stryk därför över OPTION 1 !
//Styrelsen

Hej,
Här är tips från Gelia hur man gör köket vattensäkert.
Ladda hem broschyr (pdf nedan) som tar upp bl.a.
DISKBÄNKSINSATS
VITVARUUNDERLÄGG
GOLVSKYDD
LARM

Välkommen på informationsmöte beträffande våra våtutrymmen!

 • Tisdagen den 18 feb kl 19:30-20:30
 • Torsdagen den 20 feb kl 19:00-20:00
  med representant av entreprenör
Möten hålls i föreningslokalen. 

Styrelsen har under en tid diskuterat hur ovanstående ärende bör hanteras, några styrelseledamöter har deltagit på informationsmöte som arrangerats av kommunen. Med den samlade information vi nu har vill styrelsen informera om de risker det innebär om laddning av elbilar utförs på ett felaktigt sätt samtidigt vill styrelsen delge sitt beslut.
 
Med stöd av Elsäkerhetsverket kan föreningen inte tillåta laddning av elbilar i befintlig anläggning med motiveringen att:
 

 • vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
 • gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand.
 •  om olyckan är framme och det visar sig att det beror på felaktigt användande/anslutning av elbilsladdning finns det stor risk för att bilägaren blir 100% ersättningsskyldig.
 • laddkabeln med kontrollbox som oftast medföljer fordonet är normalt avsedd endast för temporär användning, när andra möjligheter saknas.
 • förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

 
I övrigt bör föreningen i framtiden hitta en rimlig debiteringsform för de som önskar ladda sin bil via föreningens elavtal.

Vid missbruk kommer styrelsen att överväga uppsägning av avtalet för p-plats alt. Carport.
 
För mer information kring laddning av elbil hänvisas till Elsäkerhetsverkets hemsida 
www.elsakerhetsverket.se
 
Avslutningsvis, styrelsen arbetar med att se över möjligheterna till korrekta installationer anpassade för elbilsladdning.

Hälsningar
Styrelsen, Brf Idegranen
 

Viktiga datum att skriva in i kalender.

 • Bomöte Måndagen den 30 mars
 • Vårens städdag Lördagen den 25 April
 • Årsstämma Måndagen den 1 juni

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Hoppas er inflyttning har gått bra och du har hunnit landa lite bland kartonger och alla husgeråd. :)

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bo-möten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan, Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

 

Varmt välkommen!

 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..