Kalender och lokalbokning

Löpsedel

Under tiden föreningen har pågående Fasadmålning kan man EJ låna lokalen då denna fungerar som Etablering för målerifirman.
Men vill man tex låna bord (fn 2st) och/eller stolar går det bra och ska bokas via mail till info@idegranen.se

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2021

Varmt välkomna till Idegransgångens Luciafirande
Tisdag den 14 december kl. 18:00 utanför föreningslokalen!

Det bjuds på glögg, saft och lussekakor och kvällen till ära får vi besök av Luciatåg i skenet av marshaller och julgran.
Vi behöver nog alla lite ljus och träffas i vintermörket och ser verkligen fram emot att ses för vad vi räknar med ska bli en ny tradition i vår förening!
 
Meddela gärna om ni kommer (för planering av inköp) senast 13 december till Klas(nr36) eller mail till info@idegranen.se. Inbjudan har även gått ut på Facebook och har Ni redan anmält Er tidigare så behövs inte ytterligare en anmälan. 
 
Vi är utomhus och försiktighetsåtgärder kommer att vidtas gällande servering utifrån rådande situation.

Läs mer »

För en tid sedan delades ut information till alla boende som bor en trappa upp. 

Styrelsen har uppmärksammats på bristen av belysning i trapporna till lägenheter på övre plan i föreningen. Detta är något som tas på stort allvar som del av förebyggande arbete mot olyckor. Styrelsen har tidigare år testat lösningar med batteridrivna armaturer men som inte motsvarat behoven.

Informationen gällde ett erbjudande där föreningen betalar armatur och installation av denna armatur , se bild nedan, medan driftkostnaden hamnar hos lägenhetsinnehavaren. 
För ytterligare information, se informationsbladet och/ eller kontakta Kiki eller Klas. 

//Styrelsen

Läs mer »

Som en del av underhållsarbetet och på förekommen anledning med ett fåtal lägenheter som har haft problem med bl.a. stopp i avloppet, så har styrelsen beslutat att anlita ett företag för genomförande av avloppsstamspolning för samtliga lägenheter samt tvättstugan.

Arbetet beräknas att pågå under 3 dagar med startdatum preliminärt under vecka 48.
Samtliga lägenheter aviseras med ca 1 vecka innan arbetet utföres.

Arbetet innebär högtrycksspolning av spillvattenledningar enligt nedan:
Högtrycksspolning med hetvatten sker från vattenlåset under diskbänken, från golvbrunn i våtutrymmen samt från tvättställ i ev. gäst-wc.
Grenledningar rensas ut till stam samt ner och förbi underliggande våningsplan, vattenlås rensas under arbete.
Under entreprenaden högtrycksspolas huvudledning till kommunal förbindelsepunkt, dagvattenbrunnar.
 
//Styrelsen

 

Läs mer »

Under hösten,  har det redan flyttats in eller kommer inom kort att flyttas in, nya grannar i lägenheterna nr 1, nr 24 och nr 27.
Vi får också passa på att hälsa dem välkommna till brf Idegranen.

Varmt välkomna allesammans!
//Styrelsen

Läs mer »

Fr.o.m den 1 november kommer föreningen att ha digital tvättstugebokning. 
Fördelarna är flera. Det blir en mer flexibel bokning/avbokning av tvättid.  Man kan få påminnelser och man kan stå på kö på en bokad tid. 
Vi har valt en leverantör som heter Boka Tvättid Sverige AB. Hemsida: www.bokatvattid.se
Man behöver ingen datorvana. Det kommer installeras en digital skärm i föreningslokalen där man fortsättningsvis kan boka, men man kan även boka via mobilappen eller deras hemsida. Vid bokning anger man sitt lägenhetsnummer och en pinkod.
Inom kort kommer alla att få hem närmare information tillsammans med er personliga pinkod.

Denna tjänst kommer att ersätta nuvarande system (låscylindrar på bokningstavlan) som finns idag.

Hör av er till någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se om det skulle vara några frågor.

//Styrelsen

Läs mer »

Grunden är att området innanför bommarna i vår förening är bilfritt. Med anledning av kraftigt ökade transporter i området har styrelsen beslutat följande:

  • Den nya vändplanen kommer att skyltas upp med 15 minuters tillåten parkering. Lämplig för budbilstransporter att nyttja.
  • Skyltar sätts upp vid bommar som förbjuder infart till området för icke nödvändiga transporter (såsom budbilar med mindre gods)
  • Skylt och markering (målas) på asfaltsområde om förbjuden parkering vid inre delen av parkeringen (vid granitstolparna till gångbana)
  • Fordon som måste köra in inom bommarna vid leverans av skrymmande eller tungt gods ska när möjligt mötas upp av mottagare vid bom och ledsagas in i området av mottagare för att undvika fara för barn i området och skador på egendom.

Vi vill också påminna om att hänvisa alla transporter till huvudinfarten i vårt område via Martallsvägen. Infarten via Parkvägen ”Örnbacken” får endast användas av fordon med tillstånd. Backen är inte konstruerad för att klara tung trafik, vilket gör att underhållet blir väldigt kostsamt om vi inte hjälps åt att hålla användandet av backen till ett minimum.

Parkering i området innanför bommar är inte tillåtet.
All bilparkering i området oavsett om det sker på asfalt eller grönområde är inte tillåtet.
In- och urlastning av fordon är undantaget förbudet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja undantag.

Styrelsen har fått upprepade klagomål på att parkering i området har ökat och med anledning av det så överväger styrelsen att inkludera området innanför bommarna i parkeringsbolagets kontroll.
Medlemmar har ett ansvar att undvika alla former av motorljud från fordon i området
kl. 21.00 – 08.00 samtliga dagar.

Skulle det vara några frågor så prata gärna med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Bästa Idegranare,
Notera datum

Lördagen den 9 oktober
Städdag
Vi ses kl 10:00 utanför föreningslokalen för genomgång av arbete och avslutar dagen ca kl 15:00
Det kommer vara en gemensam paus där föreningen bjuder på sedvanlig lättare förtäring och fika.

Måndagen den 11 oktober
Bomöte
Vi träffas i föreningslokalen kl 19:00.
Välkomna! 


//StyrelsenNedan äldre arkivbild

Läs mer »

Nu finns det en instruktion framtagen. 

  • Aktivering laddplats / byte till laddplats Hur man går tillväga
  • Börja ladda  Steg för steg
Läs mer »

Föreningslokal:
Är man intresserad av att boka vår lokal kontaktar man i första hand Kiki Lindh på nr 35 eller
Teresia Torndahl nr 19.
Det går bra att boka via  tex facebookgruppen, pm på messenger, lapp  i brevlåda, knacka på dörren eller info@idegranen.se.  I vår kalender på hemsidan kommer det då uppdateras som bokad tid. 
Behöver man sedan man avboka, är det därför viktigt att man gör det,  så att andra ser att det är ledigt.

Redskapsförråd:
Vill man låna trädgårdsverktyg vänder man sig för närvarande sig till Bolander  nr 6  eller Teresia Torndahl nr 19. Det kommer bli fler kontaktpersoner när det gäller denna nyckel. Uppdatering kommer inom kort.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs mer »

Till er alla från oss alla: 

Läs mer »

Nu finns Årsmötesprotokollet från föreningsstämman den 7 juni att läsa.
Mvh
Styrelsen

Läs mer »

För en tid sedan anlitade föreningen företaget Brandsäkra för att inspektera våra fastigheter brandtekniskt.
Det var skönt att få bekräftat att det finns fungerande brandskydd mellan lägenheter och mellan vind och lägenheter(betong).

Här är deras utlåtande i sin helhet gällande brandspridning via vind och minimera eventuella skada till följd av brand.

Vi kommer återkomma till förebyggande av brand. Men som boende kan man börja med att kolla att man har minst en fungerande brandvarnare hemma!

//Styrelsen
 

Läs mer »

Fredag den 18 juni upphör grovsophanteringen

Detta är delvis för att få utrymme för de nya källsorteringskärlen avvecklas grovsoprummet och görs om till ytterligare ett återvinningsrum. Delvis har det varit ett återkommande problem med att grovsoprummet använts för att slänga sådant som inte ska vara där.
Utöver det så har kartonger varit en stor del av grovsoporna vilket nu istället hanteras i källsorteringen.

Denna ändring innebär sammantaget en direkt utgiftsminskning för föreningen.

Grovsopor kommer kunna slängas i container vid städdagarna samt att föreningen ordnar ytterligare ett extra tillfälle per år då grovsopor kan slängas. Detta tillfälle kommuniceras separat.

Tveka inte att komma med frågor, antingen kommentar nedan eller till info@idegranen.se
//Styrelsen

 

Läs mer »

Nya kärl för pappersförpackningar/kartong och plast!

Från måndagen den 21 juni kommer föreningen att ha kärl för fler fraktioner som ska källsorteras.
Det tillkommer tre kärl för pappersförpackningar/kartong samt ett kärl för plast.
Kärl för glas, tidningar och metall finns sedan tidigare i föreningens återvinningsrum.

Vår källsortering blir enklare och vi kan lättare göra en insats för miljön utan att behöva åka iväg till kommunens återvinningsstationer.

Tveka inte att komma med frågor, antingen kommentar nedan eller till info@idegranen.se

//Styrelsen

Läs mer »

Välkommen till Årsstämma!

Tid: Måndagen 7 juni kl. 19.00
Plats: Utanför Föreningslokalen

Se formell kallelse med dagordning. ( bilaga ovan )
Motioner som ska behandlas på stämman finns att läsa mer om i ett pappersexemplar på hatthyllan  i föreningsslokalen.
Där ligger också ett utskrivet exemplar av årsredovisning 2020 för den som inte kan eller vill läser den digitalt.
Se nedan bilaga.
 
Varmt välkomna till stämman.
OBS! Utomhus! Vid (kraftigt) regn kan mötet komma flyttas till under tak i carport.
// Styrelsen

Läs mer »

För att förenkla för medlemmar i föreningen samt öka transparensen kring köplats för P-platser i föreningen har styrelsen beslutat att gå över till digital köhantering. 
Det innebär att medlemmar själva kan gå in och göra intresseanmälningar, se köplats etc.

Detta gäller fr.o.m idag, den 3 maj och innebär att man inte behöver kontakta HSB för att ställa sig i kö eller avsluta ett avtal. Man gör det istället själv via HSB:s hemsida. Mer information finns i det bifogade dokumentet. 

Alla som tidigare stod i kö till P-platser behåller sin köplats och ska ha fått information utskickad om detta från HSB. Ändringen av systemet innebär ingen extra kostnad för föreningen. 
Om det är någon i föreningen som behöver hjälp så prata med någon i styrelsen. 
Vi hoppas detta ska leda till enklare och lättförståeligt kösystem i föreningen. 
 
-> Tillfälliga P-tillstånd administreras fortsatt av styrelsen och kan fås av Klas Ericson, nr. 36 om behov finns. 

Läs mer »

Imorgon påbörjas äntligen arbetet med att göra T-Vändplan. Vi ber er att vara uppmärksam på att det kan påverka framkomligheten och möjligtvis ta lite mer tid att lämna eller komma in i p-området.

Samtidigt passar föreningen också på att "laga hål asfalten" på ett par andra ställen,  så det kommer även pågå arbete inne i området samt i Örnbacken.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 18.

Läs mer »

Nu är våren i antågande.
Torsdag den 18 mars är det bokat Grusupptagning i området.
Mvh
Styrelsen

Läs mer »


Nytt på hemsida är återinförande av kalender

Tanken att ni kan kika in för att se nästa bomöte, pågående aktiviteter i  området eller tex om lokal finns disponibel. Den ligger under fliken Aktuellt  Klicka här för att komma till kalender 

Notera gärna dessa datum redan nu:
Bomöte måndag den 12 april
Städdag lördag den 24 april 
Årsstämma äger måndag den 7 juni

Läs mer »

Bra att veta!

Föreningen kommer ha en extern brandinspektion
av våra fastigheter
Tisdag den 13 April

För dig som bor i flerbostadhus

Berörd boende på våning 1 kommer informeras om de behöver tillgång till vinden inifrån lägenhet.
Det kommer iså fall ske i god tid och de behöver inte in allas lägenheter.
För dig som bor i radhuslägenhet
De kommer åt huskroppen via utsidan 

Mvh
Styrelsen

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.