Löpsedel

Är du nyinflyttad?

2021

Grunden är att området innanför bommarna i vår förening är bilfritt. Med anledning av kraftigt ökade transporter i området har styrelsen beslutat följande:

  • Den nya vändplanen kommer att skyltas upp med 15 minuters tillåten parkering. Lämplig för budbilstransporter att nyttja.
  • Skyltar sätts upp vid bommar som förbjuder infart till området för icke nödvändiga transporter (såsom budbilar med mindre gods)
  • Skylt och markering (målas) på asfaltsområde om förbjuden parkering vid inre delen av parkeringen (vid granitstolparna till gångbana)
  • Fordon som måste köra in inom bommarna vid leverans av skrymmande eller tungt gods ska när möjligt mötas upp av mottagare vid bom och ledsagas in i området av mottagare för att undvika fara för barn i området och skador på egendom.

Vi vill också påminna om att hänvisa alla transporter till huvudinfarten i vårt område via Martallsvägen. Infarten via Parkvägen ”Örnbacken” får endast användas av fordon med tillstånd. Backen är inte konstruerad för att klara tung trafik, vilket gör att underhållet blir väldigt kostsamt om vi inte hjälps åt att hålla användandet av backen till ett minimum.

Parkering i området innanför bommar är förbjudet.
All bilparkering i området oavsett om det sker på asfalt eller grönområde är förbjuden.
In- och urlastning av fordon är undantaget förbudet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja undantag.

Styrelsen har fått upprepade klagomål på att parkering i området har ökat och med anledning av det så överväger styrelsen att inkludera området innanför bommarna i parkeringsbolagets kontroll.
Medlemmar har ett ansvar att undvika alla former av motorljud från fordon i området
kl. 21.00 – 08.00 samtliga dagar.

Skulle det vara några frågor så prata gärna med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Bästa Idegranare,
Notera datum

Lördagen den 9 oktober
Städdag
Vi ses kl 10:00 utanför föreningslokalen för genomgång av arbete och avslutar dagen ca kl 15:00
Det kommer vara en gemensam paus där föreningen bjuder på sedvanlig lättare förtäring och fika.

Måndagen den 11 oktober
Bomöte
Vi träffas i föreningslokalen kl 19:00.
Välkomna! 


//StyrelsenNedan äldre arkivbild

Nu finns det en instruktion framtagen. 

  • Aktivering laddplats / byte till laddplats Hur man går tillväga
  • Börja ladda  Steg för steg

Föreningslokal:
Är man intresserad av att boka vår lokal kontaktar man i första hand Kiki Lindh på nr 35 eller
Teresia Torndahl nr 19.
Det går bra att boka via  tex facebookgruppen, pm på messenger, lapp  i brevlåda, knacka på dörren eller info@idegranen.se.  I vår kalender på hemsidan kommer det då uppdateras som bokad tid. 
Behöver man sedan man avboka, är det därför viktigt att man gör det,  så att andra ser att det är ledigt.

Redskapsförråd:
Vill man låna trädgårdsverktyg vänder man sig för närvarande sig till Bolander  nr 6  eller Teresia Torndahl nr 19. Det kommer bli fler kontaktpersoner när det gäller denna nyckel. Uppdatering kommer inom kort.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Till er alla från oss alla: 

Nu finns Årsmötesprotokollet från föreningsstämman den 7 juni att läsa.
Mvh
Styrelsen

För en tid sedan anlitade föreningen företaget Brandsäkra för att inspektera våra fastigheter brandtekniskt.
Det var skönt att få bekräftat att det finns fungerande brandskydd mellan lägenheter och mellan vind och lägenheter(betong).

Här är deras utlåtande i sin helhet gällande brandspridning via vind och minimera eventuella skada till följd av brand.

Vi kommer återkomma till förebyggande av brand. Men som boende kan man börja med att kolla att man har minst en fungerande brandvarnare hemma!

//Styrelsen
 

Fredag den 18 juni upphör grovsophanteringen

Detta är delvis för att få utrymme för de nya källsorteringskärlen avvecklas grovsoprummet och görs om till ytterligare ett återvinningsrum. Delvis har det varit ett återkommande problem med att grovsoprummet använts för att slänga sådant som inte ska vara där.
Utöver det så har kartonger varit en stor del av grovsoporna vilket nu istället hanteras i källsorteringen.

Denna ändring innebär sammantaget en direkt utgiftsminskning för föreningen.

Grovsopor kommer kunna slängas i container vid städdagarna samt att föreningen ordnar ytterligare ett extra tillfälle per år då grovsopor kan slängas. Detta tillfälle kommuniceras separat.

Tveka inte att komma med frågor, antingen kommentar nedan eller till info@idegranen.se
//Styrelsen

 

Nya kärl för pappersförpackningar/kartong och plast!

Från måndagen den 21 juni kommer föreningen att ha kärl för fler fraktioner som ska källsorteras.
Det tillkommer tre kärl för pappersförpackningar/kartong samt ett kärl för plast.
Kärl för glas, tidningar och metall finns sedan tidigare i föreningens återvinningsrum.

Vår källsortering blir enklare och vi kan lättare göra en insats för miljön utan att behöva åka iväg till kommunens återvinningsstationer.

Tveka inte att komma med frågor, antingen kommentar nedan eller till info@idegranen.se

//Styrelsen

Välkommen till Årsstämma!

Tid: Måndagen 7 juni kl. 19.00
Plats: Utanför Föreningslokalen

Se formell kallelse med dagordning. ( bilaga ovan )
Motioner som ska behandlas på stämman finns att läsa mer om i ett pappersexemplar på hatthyllan  i föreningsslokalen.
Där ligger också ett utskrivet exemplar av årsredovisning 2020 för den som inte kan eller vill läser den digitalt.
Se nedan bilaga.
 
Varmt välkomna till stämman.
OBS! Utomhus! Vid (kraftigt) regn kan mötet komma flyttas till under tak i carport.
// Styrelsen

För att förenkla för medlemmar i föreningen samt öka transparensen kring köplats för P-platser i föreningen har styrelsen beslutat att gå över till digital köhantering. 
Det innebär att medlemmar själva kan gå in och göra intresseanmälningar, se köplats etc.

Detta gäller fr.o.m idag, den 3 maj och innebär att man inte behöver kontakta HSB för att ställa sig i kö eller avsluta ett avtal. Man gör det istället själv via HSB:s hemsida. Mer information finns i det bifogade dokumentet. 

Alla som tidigare stod i kö till P-platser behåller sin köplats och ska ha fått information utskickad om detta från HSB. Ändringen av systemet innebär ingen extra kostnad för föreningen. 
Om det är någon i föreningen som behöver hjälp så prata med någon i styrelsen. 
Vi hoppas detta ska leda till enklare och lättförståeligt kösystem i föreningen. 
 
-> Tillfälliga P-tillstånd administreras fortsatt av styrelsen och kan fås av Klas Ericson, nr. 36 om behov finns. 

Imorgon påbörjas äntligen arbetet med att göra T-Vändplan. Vi ber er att vara uppmärksam på att det kan påverka framkomligheten och möjligtvis ta lite mer tid att lämna eller komma in i p-området.

Samtidigt passar föreningen också på att "laga hål asfalten" på ett par andra ställen,  så det kommer även pågå arbete inne i området samt i Örnbacken.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 18.

Nu är våren i antågande.
Torsdag den 18 mars är det bokat Grusupptagning i området.
Mvh
Styrelsen


Nytt på hemsida är återinförande av kalender

Tanken att ni kan kika in för att se nästa bomöte, pågående aktiviteter i  området eller tex om lokal finns disponibel. Den ligger under fliken Aktuellt  Klicka här för att komma till kalender 

Notera gärna dessa datum redan nu:
Bomöte måndag den 12 april
Städdag lördag den 24 april 
Årsstämma äger måndag den 7 juni

Bra att veta!

Föreningen kommer ha en extern brandinspektion
av våra fastigheter
Tisdag den 13 April

För dig som bor i flerbostadhus

Berörd boende på våning 1 kommer informeras om de behöver tillgång till vinden inifrån lägenhet.
Det kommer iså fall ske i god tid och de behöver inte in allas lägenheter.
För dig som bor i radhuslägenhet
De kommer åt huskroppen via utsidan 

Mvh
Styrelsen

Kalender Idegranen och lokal 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bomöten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan. Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

Varmt välkommen!