Valberedningen letar nya medlemmar

Valberedningen är igång och vi letar personer för omval till styrelsen:  
Roger Bolander, ordförande
Owe Grönroos, ord. ledamot
Kiki J:son Lindh, ord. ledamot
Ellen Eriksson, suppleant
Fredrik Molin, suppleant

Det går fint att kontakta 
Julia Newalda, Idegransg. 61
073-9805920

Anna Härlin, Idegransg.13
070-3897666Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?
Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Revisorer
  • Suppleanter till revisorerna
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
  • Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet. 

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
  • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster.
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster).
Men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen. 

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som ska bemannas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter