Bortforsling av farligt avfall (inklusive tryckimpregnerat virke) 7 juni kl. 10-13

Som tidigare meddelat kommer från den 29 maj till 5 juni finnas en container i föreningen för medlemmars grovavfall.  Denna container får inte innehålla farligt avfall (t.ex. elektronik, tryckimpregnerat virke, färg, etc.).
 
För farligt avfall kommer det vara möjligt den7 juni kl. 10-13 att få detta bortforslat. Det görs genom att medlemmar hjälper till att få iväg farligt avfall till återvinningscentralen. 
 
En bil kommer under dessa tider finnas uppställd utanför föreningslokalen och avgår kl. 13. 
Viktigt är att bortforslingen 7 juni bara är för farligt avfall och då det görs genom medlemsinitiativ för att minska utgifterna behöver man som medlem tänka efter extra noga med sorteringen för att underlätta arbetet vid återvinningscentralen. 
 
Har man frågor kan man höra av sig till någon i styrelsen, lägga upp en kommentar på Facebook eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter