Styrelsemötet i korthet

- På styrelsemötet den 2 september bestämdes att en kort sammanfattning av styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan i punktform.
- Yttertaken på boendehusen i området behövs läggas om. Takpannor ska bytas ut. Arbetet ska påbörjas i höst. 
- Det flyttar in många nya grannar i området nu. Välkomna hit!
- Facebook-gruppen blir från och med nu en sluten grupp där endast områdets boende kan bli medlemmar och läsa posterna.
- Studsmattan tas ned och slängs. Det kommer inte att komma upp en ny gemensam
- Att komma ihåg: styrelsens roll i vår brf är att sköta det ekonomiska, administrativa och ta fram årsredovisning etc. Styrelsen fungerar inte som fastighetsskötare så vi alla har alltså ett gemensamt ansvar för att ta hand om vårt område. Det kan t.ex. gälla byte av lampor/batterier, hålla rent i soprum och gemensamma ytor, klippa gräsmattor och buskar. Varje gång vi tar in hjälp från fastighetsskötare, markvårdare osv blir det en kostnad för vår förening. 
- Inga höjningar av avgifter är  planerade.
- De som inte har tillgång till internet ska få en utskrift av årsmötesprotokollet, årsredovisningen och andra viktiga nya dokument. 

Nästa styrelsemöte är den 7 oktober. Maila gärna idéer eller förslag eller lägg en lapp i förslagslådan utanför gemensamhetslokalen.

Kommentera gärna:

 • Daniel • 12 oktober 2014 13:14:52
  Ja..Suck..Det verkar närmast som ett unket inslag av ett vi och dom tänkande har fått fotfäste i sandlådan idegransgången men man hoppas att styrelsen verkligen gör allt för att förpassa ett sådant förlegat tankesätt till före 2014
 • Isabelle Bogren • 8 oktober 2014 18:08:55
  "Hej Isabelle!
  Ja det är främst för bostadsrättsägare :)

  Mvh Linda webbmaster"


  Tack för svar. Ett skrämmande svar som lämnar en undran om detta är ett ytterligare sätt att driva iväg oss hyrestagare?? Nu rinner min bägare över. Man hänvisar i texten "styrelsemötet i kort"ovan till att alla ska hjälpas åt i vårt område OCH att alla boende i området ska kunna ta del av tex FB sidan. Det har blivit kallt på Idegranen och blivit ett "vi och dom" tänk som inte passar in i vårt samhälle alls.

  I en konversation på den FB sida vi kan läsa sägs det att alla borde ta lika ansvar hyrestagare som bostadsrättsinnehavare. Någon gnällde på en lampa i tvättstugan m.m. Hur är det tänkt att vi hyresgäster ska få någon som helst information om vad som händer? Vi är ju inte heller välkomna att delta på möten som är. Vi ska kanske bara läsa här utan att tycka? Men då bör inte de bostadsrättsinnehavare som gnäller på hyresgäster yttra sig! Nä, om inte detta är hur föreningen vill framställas så bör det tänkas om.
 • Isabelle Bogren • 18 september 2014 14:15:19
  Hej hej, vi har försökt bli medlemmar på FB sidan men blir inte insläppta! Är det bara för dem som innehar bostadsrätt? Med vänlig hälsning Isabelle

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter