Inte tillåtet av använda takläggarnas container

En hälsning från takläggarna. De har hittat avfall från boende i området i sin container för tegel. Det innebär en merkostnad för takläggarna på 4000 kr om containern klassas som bland-container istället för bara tegel. Vi får alltså INTE slänga saker i denna container. Grovsopor, el-artiklar, färg, kemikalier etc. ska slängas på Petterboda återvinningcentral och mindre grovsopor kan slängas i områdets grovsoprum.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter