Ändrad utformning för laddplatser

Som vi tidigare informerat om kommer 13 st av föreningens totalt 57 P-platser göras om till laddplatser för elbilar och laddhybrider. Vi vill att alla boende ska känna sig trygga med den förändring i området som uppförandet av laddplatser innebär. Efter att det lyfts fram en oro för närhet mellan laddplatser och bostäder har vi flyttat några laddplatser. Läs mer i bilaga.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter