Digital köhantering av P-platser i föreningen

För att förenkla för medlemmar i föreningen samt öka transparensen kring köplats för P-platser i föreningen har styrelsen beslutat att gå över till digital köhantering. 
Det innebär att medlemmar själva kan gå in och göra intresseanmälningar, se köplats etc.

Detta gäller fr.o.m idag, den 3 maj och innebär att man inte behöver kontakta HSB för att ställa sig i kö eller avsluta ett avtal. Man gör det istället själv via HSB:s hemsida. Mer information finns i det bifogade dokumentet. 

Alla som tidigare stod i kö till P-platser behåller sin köplats och ska ha fått information utskickad om detta från HSB. Ändringen av systemet innebär ingen extra kostnad för föreningen. 
Om det är någon i föreningen som behöver hjälp så prata med någon i styrelsen. 
Vi hoppas detta ska leda till enklare och lättförståeligt kösystem i föreningen. 
 
-> Tillfälliga P-tillstånd administreras fortsatt av styrelsen och kan fås av Klas Ericson, nr. 36 om behov finns. 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter