Medlemsenkät Brf Idegranen: Nu i din brevlåda!

Vi ser det som viktigt i styrelsens arbete att få en samlad bild från föreningens medlemmar i olika frågor.
Detta i kombination med de dialoger som sker dagligen mellan oss medlemmar i olika frågor.
Som en del av detta arbete kommer det genomföras en enkätundersökning bland alla hushåll i vår förening och alla har under söndagskvällen fått en medlemsenkät i sin brevlåda.

Svaren från enkäten blir ett av flera viktiga underlag i styrelsens arbete kring förvaltningen och utvecklingen av föreningen och naturligtvis viktig för alla vi medlemmar i vår förening.
Detta inkluderar att både stärka områden som fungerar bra och agera på sådana som behöver utvecklas.

Vänligen lämna in enkäten senast 28 februari i  en tillfällig postlåda som finns i hallen i föreningslokalen. 

Frågorna i enkäten är dels av övergripande karaktär som följs upp över tid och sådana som berör ämnen som är aktuella just nu.Använd gärna fritextsavsnittet på baksidan av enkäten om det är någon fråga du/ni vill utveckla svaret kring. Det är en avvägning hur uttömmande dessa enkäter ska vara och styrelsen har haft en ambition att hålla den kort. Det finns naturligtvis ytterligare viktiga frågor som berör föreningen och som inte finns med i denna enkät.

Vi ser fram emot många svar för att ha ett bra samlat underlag att arbeta utifrån.
Säg till om Ni skulle behöva en ny enkät eller om den saknas.
Svaren är anonyma och det samlade resultatet kommer att delas med föreningens medlemmar.
Om du/ni har några frågor så prata med någon i styrelsen eller skicka ett e-mail till info@idegranen.se

/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter