Medlemsenkäten 2022: Resultat och tack till alla som fyllde i och kom med input!

Under slutet av februari genomfördes en medlemsenkät i vår förening.
Det var första gången som den genomfördes och stort tack till alla medlemmar som lämnade in svar och kom med kommentarer. Mycket värdefullt! 
Svarsfrekvensen blev 66% och svaren får en viktig påverkan på prioriteringar i föreningen. 
Enkäten har som syfte att ge ett samlat underlag kring olika frågor som berör föreningen och därigenom också underlätta i styrelsens arbete. 
Enkäten finns tillgänglig att läsa i hallen i föreningslokalen. För de medlemmar som lämnat in sin E-post för E-mailutskick så kommer också enkäten i sin helhet. 
Det är glädjande att se många positiva delar i de samlade svaren som t.ex. att man trivs att bo i föreningen
och att det är en god gemenskap i området! 

//Styrelsen 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter