Underhåll: Arbeten i området

Nu under våren kommer det att utföras fyra större arbeten i området och som kommer påverka boende under arbetets gång. Styrelsen vill därför informera samtliga medlemmar om detta och en mer detaljerad information kommer att skickas ut så snart det är möjligt.  Detta är en första uppdatering.
 
De 4 större arbetena är:

  • Byte av vertikala träbalkar i trappa till övre lägenheter samt på balkonger. Detta då ett stort antal balkar har fått röta. Tryckimpregnerat trä kommer att användas och sedan målas 2023
  • Målning av stålbjälkar på balkonger samt föreningslokal. Detta då färg har flaknat och det har blivit rostangrepp på vissa bjälkar
  • Målning av farstutak samt konsoler på lägenheter (4&5:or) Detta då färg har flaknat.
  • Byte av staket på parkering. Detta då nuvarande metallstaket har skadats över tid och behöver bytas ut.
Arbetet kommer att genomföras av firman Veterankraft efter offertförfrågan som styrelsen har gjort till
flertalet firmor.  

Brädhögen som finns vid rondellen på övre delen av området kommer att användes till detta arbete.

Förhoppningen är att detta arbete ska ske utan större påverkan i föreningen under arbetets gång och att det kommer bli fint när det är klart.
 
Om det skulle vara några frågor eller annat så fråga gärna någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter