Föreningsstämma 31 maj – Motioner

Kära Grannar,
Föreningsstämman i vår förening närmar sig och äger rum 31 maj kl. 19.
 
Till stämman har alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor (bastu, blomlådor, cykelrum, solceller, inköp etc) som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras. P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.
 
Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningsstämman i Brf Idegranen. Förra året kom flera motioner in vilket var värdefullt! Förhoppningen är att det ska komma flera motioner även detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Det är lätt att skriva en motion men för att underlätta motionsskrivandet kommer därför nedan lite vägledning:
 
Motionerna ska skickas in senast 12 maj. De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas i brevlådan hos någon i styrelsen
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna
illhanda senast 17 maj
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej)
En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker samma så prata ihop Er och skicka in gemensamt
Om man vill ta upp flera olika ämnen är det lättast att lämna in flera motioner
Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:
-Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
-Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
anledningen till att motionen skrivs problemställningen vilka fördelar som kan uppnås
konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen.
Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text. Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)
Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på frågorna
Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att arbetet med installation av solceller påbörjas senast 2022 på västra taket av nedersta carporten i föreningen om återbetalningstiden för investeringen understiger 7 år och med en teknisk samt ekonomisk livslängd på minst 15 år.
Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen
 
Tveka inte att fråga någon granne med tidigare erfarenhet från att skriva motioner eller någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information och exempel på Internet.

Vi ses!
 
Med vänliga Hälsningar
/
Styrelsen, BRF Idegranen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter