Grusupptagning i området 24 april

Måndagen den 24 april kommer Trivselträdgårdar hit och tar upp grus i området. 

Vänligen ha tålamod och sopa inte ihop till högar eller sopa bort gruset från vägen till gräsytor!
Dels för att upptagningen underlättas vid ett "jämnt lager" alltså inga högar.
Dels för all grus som inte ligger på körbar väg  betalar föreningen extra löpande tid för att få framsopat från gräsmattor, vägkanter, rabatter m.m. 
Som boende får man gärna sopa fram grus från gräsytor till gångväg, men som sagt inte till högar som försvårar för deras maskin.

//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter