Övergång till spotpris+påslag för laddning av elbilar

Vår tjänsteleverantör för att ladda bilar och debitera bilägaren för elförbrukningen, Waybler, har infört en möjlighet att debitera spotpriset (elbörsens timpriser)+påslag.
Den del av vårt avtal med Vattenfall som avser köp av el är baserat på spotpriset, den andra delen som avser nätet har fasta priser per kwh, med ett hög- och normalpris vid olika tider mellan november och mars,
resterande del av året är det normalpris.
 
Övergång till att debitera den som laddar spotpriset+påslag ger följande fördelar:
-”rätt” pris debiteras utan fördröjning och med mindre administration för föreningen
- den som laddar kan styra laddningen till när priset är lågt

Föreningen måste dock fortfarande hantera nätdelen av Vattenfall-avtalet, där priset inte följer spotpriset och heller inte är helt låst till ett pris per kwh. Det har ett hög- och normalpris vid olika tider på dygnet mellan november och mars.
När man tittar närmare visar det sig fördelningen mellan högpris-elförbrukning och normalpris-elförbrukning är väldigt konstant, så medelpriset varierar bara 1 öre under de fem månaderna 2022-2023.
Därmed finns bra förutsättningar för att använda medelpriset som påslag under dessa fem månader.  

Styrelsen har beslutat att vi går över till spotprisdebitering+påslag och debiterar medelpriset för nätdelen under november till mars som ett påslag till spotpriset.
Påslaget behöver då ändras två gånger per år – 1 nov och 1 april. Nu ändrar vi priset för de som laddar varje månad.

Övergången sker omgående, vi börjar debitera spotpris+påslag från 1 september.  De som laddar kan då, i appen, ange en övre gräns för spotpriset när laddningen slår av.  

Skulle det vara några frågor om detta kan man prata med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Följande blir det totala påslaget på spotpriset per kwh:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter