Medlemsenkät 2024

Kära grannar,
Många bostadsrättsföreningar gör en medlemsenkät för att få en samlad bild över vad medlemmarna tycker  i olika frågor kopplat till boendet i föreningen. Brf Idegranen genomförde den senaste våren 2022 och det är nu dags att följa upp med en ny medlemsenkät.
Medlemsenkäten delas ut i er brevlåda och det är 1 enkät per hushåll. Önskar ett hushåll ha en extra enkät så kan man höra av sig till någon i styrelsen.

Vänligen lämna in enkäten senast 6 februari i föreningens postlåda (Fastighetsbox nr.15)
 
Det är viktigt i styrelsens arbete att få en samlad bild från föreningens medlemmar och vi ser fram emot många svar för att få ett bra samlat underlag att arbeta utifrån. Svaren blir ett viktigt underlag i styrelsens arbete kring förvaltningen och utvecklingen av föreningen men även viktig för alla vi medlemmar i föreningen. Detta inkluderar att både stärka områden som fungerar bra och sådana som behöver utvecklas.
 
Om du/ni har några frågor så prata med någon av styrelsens medlemmar, lämna en kommentar i Facebookgruppen eller skicka ett e-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter