Fasadrenovering 2024: Inbjudan till informations- och frågetillfälle 5 mars kl. 19:00

I år kommer samtliga fastigheter i föreningen att fasadmålas och där behov föreligger byts panel, knutbrädor, vindskivor och balkongräcken. 
Arbetet beräknas pågå från maj till september. Med hjälp av en extern firma arbetar styrelsen med upphandling av målarfirma som ska vara klar under tidig vår.

Fasadrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer påverka boendet i föreningen under dessa månader och därför bjuder styrelsen in till ett informations- och frågemöte 5 mars kl. 19 i föreningslokalen.
 
Representanter från styrelsen kommer att informera om det vi vet för tillfället inklusive vilka förberedelser som behöver göras av medlemmar och föreningen inför arbetet.
Minst lika viktigt är att detta är ett tillfälle där vi medlemmar kan ställa frågor om arbetet. Styrelsen kommer svara på det vi vet och de andra frågorna kommer vi att svara på efteråt så fort vi har ett svar.
Informationen som ges under mötet samt frågor och svar kommer att skickas ut efteråt.
 
Vi uppmuntrar verkligen att man kommer till mötet för att ta del av informationen och frågor/svar då perioden till start av fasadmålning kommer gå snabbt.
 
Detta möte kommer att följas av ett möte när beslut har tagits av leverantör och vi har mer detaljerad information om arbetsprocessen etc. Inbjudan till det mötet kommer snarast möjligt efter beslut av leverantör.

Under den tid fasadrenoveringen  pågår, kommer det inte finnas möjlighet att använda föreningslokal.
 
Skulle det vara några frågor så hör gärna av Er till någon i styrelsen, lägg en kommentar i Facebook-gruppen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter