Föreningsservice Grovavfall Container

Onsdag den 29 maj kommer en container ställas ut i föreningen.
Täckt Container 10m3 med maxvikt 6 ton för Blandad avfall som innebär:
 
Den får innehålla Brännbart avfall, Blandskrot, Schaktmassor, Träavfall (obs; ej tryckimpregnerat!) m.m.

  • Brännbart avfall= Brännbart avfall är avfall som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning, inkl Papper, Trä & Plast (EJ PVC).
  • Blandskrot= olika typer och former av Järn- och Metallskrot.Det är viktigt att järn/metall materialet INTE innehåller elektronik, då klassas det som farligt avfall.


Containern får INTE innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä.
Man kan inte slänga ljuskällor, lysrör, batterier, däck, mediciner, målarfärg m.m

Låt oss hjälpas åt om man är osäker kring vad som går och inte går. 

Ragnsells debiterar en straffavgift vid:
- Felsorterad container (ej tillåtna material)
- Överfull container (när den fylls mer än till kanten)
- Övervikt (om tillåten vikt överskrids)

Container hämtas upp onsdagen den 5 juni.

//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter