Uppdaterad rutin för felanmälan Torktumlare och tvättutrustning

Sedan installationen av nya torkutrustningen i tvättstugan är det medlemmar som har hört av sig
att det har uppstått felmeddelanden på framfört allt torktumlaren. 

För att säkerställa att dessa felmeddelanden rapporteras in som garantiärenden önskar styrelsen
att man skickar ett mail till info@idegranen.se om det uppstår felmeddelanden. Man kan också
prata med någon i styrelsen.
Gör detta även om felet avhjälps genom om att man återstartar torktumlaren. 
Styrelsen hör sedan av sig till leverantören för ett garantiärende.
Detta är mycket viktigt utifrån ett ansvarsperspektiv om det skulle inträffa en skada på torktumlaren. 

Tacksam om ni beskriver felet och ange om det finns någon ev kod så att garantiärenden underlättas. 
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter