Brf Idegranen informerar: Uppdatering Fasadmålning

Nedan kommer en uppdatering gällande fasadmålningen. 
Bröderna Siljendahl (firman) planerar att börja arbetet vecka 25 (måndagen den 17 juni)
med en etablering i föreningen.  Firman kommer att börja med föreningslokalen för att sedan
första veckan i juli påbörja arbetet med bostadshusen nere vid bollplanken. 
Under arbetets gång kommer firman sedan att fortsätta längs med området etappvis
och avsluta arbetet till hösten uppe vid lekparken.

Firman kommer att ha mindre arbetslag (som mest 8 personer) som genomför arbetet.
Föreningen har fått en estimerad tidsplan skickad till sig men det finns önskemål från föreningen vad gäller planerad slutperiod. Så fort detta är överenskommet så skickas hela tidsplanen ut så att vi alla kan förbereda oss. Vi hoppas detta kan göras kommande dagar.

Viktigt är dock att det är en estimerad tidsplan och väder såväl som oplanerade arbeten
kan göra att tidsplanen förändras. 
Firman kommer att lägga lappar i brevlådorna när det börjar närma sig målning av specifika hus.
Detta är som ett komplement till den tidsplanen som skickas ut till Er och som är estimerad.

Läs mer på Fasadmålnings egen sida 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter